Nieuws - 2 maart 1995

Raad akkoord met bezuinigingsbedragen in Masterplan

Raad akkoord met bezuinigingsbedragen in Masterplan

De Commissie financien en planning (CFP) van de universiteitsraad heeft op 28 februari ingestemd met het Masterplan van het college van bestuur. De echte discussie over de invulling ervan moet echter nog komen, benadrukken de raadsleden. We hebben nu gezegd: oke, dit zijn de kaders, deze richting gaan we op. Werk de plannen nu maar uit", aldus dr ir I. Rietjens van Centrale Lijst. We zijn het eens over de hoofdlijnen, maar de komende tijd moeten we nog veel deelbesluiten nemen", aldus J.C.M. van der Pal van Tap82.

Een zo'n deelbesluit is de bouwnota. Discussie over de nota Herijking bouwbeleid is nu nog een beetje zinloos", vindt Rietjens. Er staan immers geen echte plannen in." Wel heeft haar fractie geprotesteerd tegen het voornemen het aantal werkplekken voor gastmedewerkers te beperken tot vijf procent van de plekken voor vaste medewerkers.

Centrale Lijst (CL) heeft bovendien vragen gesteld over de berekening van het aantal arbeidsplaatsen dat moet verdwijnen. Het college van bestuur wil 14 miljoen bezuinigen op personeel en rekent dat om naar tweehonderd medewerkers. CL heeft nu de indruk dat vooral functies in de lagere salarisschalen worden geschrapt. Als die indruk klopt, zou dat betekenen dat mensen in lagere functies minder beschermd zijn en dat zou een kwalijke zaak zijn", vindt Rietjens