Nieuws - 24 oktober 1996

Raad akkoord met benoeming hoogleraar marktkunde

Raad akkoord met benoeming hoogleraar marktkunde

De universiteitsraad heeft ingestemd met de benoeming van dr ir A. Smidts tot hoogleraar marktkunde en consumentengedrag. Smidts werkte van 1983 tot 1986 als promotieassistent bij de vakgroep Marktkunde en marktonderzoek en promoveerde in 1990 cum laude aan de LUW. Een van zijn promotoren was prof. dr ir M.T.G Meulenberg, die onlangs als hoogleraar marktkunde afscheid nam van de LUW. De 38-jarige Smidts werkt sinds 1986 aan de faculteit Bedrijfskunde van de Erasmus Universiteit in Rotterdam.