Nieuws - 18 januari 1996

Raad akkoord met Onderwijs 2000

Raad akkoord met Onderwijs 2000

De overleggroep onderwijs en onderzoek (O3) van de universiteitsraad is het in grote lijnen eens met het college van bestuur over de aanstaande herprogrammering van het onderwijs. Op 15 januari bespraken commissie en college de voorgestelde blokstructuur, het jaarrooster en het beroepsvoorbereidend onderwijsblok.

Alleen de fractie Progressief personeel had nog grote problemen met de onderwijsblokken. Woordvoerder drs J. Lengkeek vreest dat studenten door de strakke planning niet meer de ruimte krijgen om eens in vertwijfeling te raken. Volgens hem een belangrijke ervaring voor een academicus.

T. Gaasbeek van de Christen-studentenfractie waarschuwde voor een al te groot enthousiasme over het wervend effect van de blokken op studenten uit binnen- en buitenland. Ook vroeg hij aandacht voor de studenten die in de problemen komen doordat er minder herkansingsmogelijkheden zijn in het nieuwe rooster. De Progressieve studentenfractie vroeg zich af hoe ver het college eigenlijk wil gaan met verblokken. Nu is gekozen voor een blok per studierichting, maar wat is het eindstation?

Rector prof. dr C.M. Karssen antwoordde dat hij oplossingen wil zoeken voor overmachtsituaties en voor de zomer met een nota komt waarin de uiteindelijke hoeveelheid onderwijsblokken wordt voorgesteld. Op 30 januari neemt de raad een definitief besluit over het onderwijsplan.