Nieuws - 30 maart 1995

ROC

ROC

In het WUB van 16 maart stelde de heer Stroosnijder de vraag of het wel zinvol is dat studenten meebesturen op deze universiteit. Ik wil hier graag een antwoord op geven.

De studenten die in de ROC's zitten hebben meerdere taken. Ten eerste dienen ze als spreekbuis voor de studenten voor hun richting, klachten kritiek, suggesties en verbeteringen van studenten komen via hen bij de docenten. Studenten kunnen natuurlijk ook rechtstreeks naar hun docent gaan, maar de ervaring leert dat deze drempel vrij hoog is. Ook hebben studenten boven docenten het voordeel dat ze van een groot aantal vakken wat weten, ze hebben een beter overzicht van wat een richting te bieden heeft. Bij de meeste ROC's wordt de studenteninbreng dan ook gewaardeerd.

Als alle actoren in de commissie vertegenwoordigd zijn kan elke kant van de zaak bekeken worden en kan gezamenlijk aan goed onderwijs gewerkt worden. Dit betekent dat je van de studentleden mag verwachten dat ze zich inzetten om een constructieve bijdrage te leveren. Dit betekent ook dat studenten niet alleen serieus genomen moeten worden, maar ook dat ze mee mogen beslissen over hun eigen onderwijs, zodat ze hun eigen visie daarop naar voren kunnen brengen. Dit is een heel andere situatie dan waarin de klanten van Unilever verkeren, zoals Stroosnijder aanhaalde. Studenten verkeren namelijk niet in de positie om van produkt te veranderen, ze moeten er zelf wat van maken.

Ik proefde uit de opmerking van Stroosnijder dat hij studenteninbreng lastig vindt en vertragend voor de besluitvorming. Ik raad hem aan zich eens af te vragen waarom ROC's op deze manier ooit zijn ingesteld, waarom bij andere ROC's aan de studenteninbreng wel waarde wordt gehecht en waarom dit bij de ROC tropisch landgebruik naar zijn mening niet zo is.