Nieuws - 6 april 1995

ROC

ROC

De uitspraak over de participatie van studenten in een ROC van professor Stroosnijder in het WUB (11) van 16 maart is gelukkig al weersproken in het vorige WUB (12). Ik kan professor Stroosnijder verzekeren dat de ROC Biologie al 25 jaar uitstekend functioneert dankzij de paritaire samenstelling. Ook de VNSU-onderwijsvisitatiecommissie Biologie constateerde dat en de verstandhouding is prima. Het is zelfs zo dat de studenten vaak beter geinformeerd zijn over de inhoud en de uitvoering van het onderwijs dan de docentleden van de ROC. Ook als het gaat om het opstellen van een samenhangend studieprogramma leveren de studenten een uitstekende bijdrage. Het is overigens wel frappant dat bij een herprogrammering zo duidelijk blijkt dat alle personen die daaraan een bijdrage leveren in eerste instantie vanuit de eigen invalshoek opereren. De ROC moet bereid zijn de visies tegen elkaar af te wegen. Misschien zit daar het probleem?

Bij een opleiding waarbij studenten op het moment dat ze lekker ingewerkt zijn voor stage naar het buitenland gaan, kan de continuiteit wel wat problemen geven. Daar zijn oplossingen voor: zorg er voor dat er studenten uit verschillende studiejaren in de ROC zitten en laat de Rigro ook enkele plaatsvervangers aanwijzen. Trouwens, misschien zit het probleem bij 010 niet bij de studenten: aangezien de onderzoekers nogal eens in de tropen verblijven, tellen de studentenstemmen stevig door. Wellicht kan men docentleden zoeken die niet nogal eens afwezig zijn, of per docentlid ook voor een plaatsvervangend lid zorgen?