Nieuws - 13 juni 1996

PvdA wil meer aandacht voor minima

PvdA wil meer aandacht voor minima

De Wageningse PvdA-fractie wil meer aandacht voor mensen met een minimum-inkomen. Dit blijkt uit een evaluatie die de fractie heeft opgesteld. Vrijdag 7 juni presenteerde de PvdA in cafe Het Gat de tussenstand van twee jaar paars college.


De PvdA constateert tevreden dat mensen met een minimum-inkomen sinds vorig jaar hun onroerend-zaakbelasting kwijtgescholden krijgen. Verder is er een noodfonds in het leven geroepen en komen de minima eerder in aanmerking voor bijzondere bijstand. De PvdA betreurt het dat ouderen nog steeds weinig gebruik maken van dergelijke maatregelen en wil daar iets aan doen.

Ontevreden is de PvdA over het feit dat de gemeentelijke tarieven voor afvalverwijdering en rioolrecht stijgen. Temeer daar de stijging niet gebaseerd is op de stelregel dat de vervuiler betaalt. Want weinig of veel afval, alle Wageningers betalen hetzelfde bedrag.

Wageningen hanteert dus niet het principe dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. De partij ziet de werkgelegenheid bij de Landbouwuniversiteit en de Dienst Landbouwkundig Onderzoek weer groeien, door de sterke concentratie van instellingen en bedrijven op het gebied van landbouw. Daarom is uitbreiding van het Agrobusinesspark nodig.

Ook buiten de agro-sector ziet de PvdA lichtpuntjes. Het Maritiem Instituut gaat de komende jaren uitbreiden. De behoefte aan middelgrote bedrijfsruimten groeit. Door de Banenpool, Melkert-banen en het Jeugdwerk-garantieplan kwamen zo'n 230 mensen aan het werk en de PvdA pleit voor uitbreiding van deze additionele arbeidsplaatsen.

Het asielzoekerscentrum, dat dichter bij Renkum en Bennekom ligt dan bij het Wageningse centrum, moet ondergebracht wordt in een leegkomende studentenflat of in gebouw De Hucht, nu nog in gebruik bij de Landbouwuniversiteit.