Nieuws - 7 maart 1996

Publicatiebeleid en onderwijskwaliteit

Publicatiebeleid en onderwijskwaliteit

Voor degenen aan de Landbouwuniversiteit die het onderwijs goed gezind zijn is het hartverwarmend om te merken hoe conscientieus het Wagenings Universiteitsblad zijn lezers tegenwoordig op de hoogte houdt van onderwijsbeleid en onderwijskwaliteit. De nieuwe rubriek Het Vak waarin wekelijks een van de aan de LUW verzorgde vakken in de schijnwerpers wordt gezet is daarvan een voorbeeld. Deze rubriek stimuleert docenten om de positieve en negatieve kritiek van studenten op hun vak serieus te nemen.

Is de aangeboden informatie up to date? Wat betreft de evaluatie van het op donderdag 29 februari besproken vak Vrouw/man en wetenschap van de vakgroep Vrouwenstudies in de Landbouw is dat helaas niet het geval. Het vak is niet, zoals vermeld, in januari 1995 maar in januari 1994 geevalueerd. Sindsdien is de opzet herzien, het dictaat herschreven en het vak twee keer in hernieuwde vorm gegeven. Het vak Vrouw/man en wetenschap is een keuzevak, dat gedurende vijftien jaar studenten heeft getrokken uit alle hoeken van de LUW. Het geven van gedateerde en selectieve informatie kan zeker in een tijd van teruglopende studentenaantallen voor keuzevakken de nekslag zijn. Wanneer openbare controle van de onderwijskwaliteit behoort tot de missie van het WUB, is het zorgvuldig omgaan met informatie een voorwaarde voor het succesvol vervullen van deze missie.