Nieuws - 19 januari 1995

Protest van bosbouwstudenten tegen college

Protest van bosbouwstudenten tegen college

Ongeveer veertig bosbouwstudenten protesteerden op 16 januari bij de Overleggroep onderwijs en onderzoek van de universiteitsraad tegen het plan van het college van bestuur om het aantal leerstoelen bosbouw terug te brengen van 2,4 naar een. De andere vakgebieden moeten bij leerstoelen elders worden ondergebracht, vindt het college.

Student Cecil Konijnendijk sprak de vrees van de studenten uit dat door deze versnippering teveel belangrijke aandachtsvelden binnen de bosbouw zullen verdwijnen. Nu al raken bosbouwaspecten vaak ondergesneeuwd bij vakken die buiten de vakgroep verzorgd worden." De studenten vinden het bovendien vreemd dat het college voorbij is gegaan aan de mening van de structuurcommissie Bosbouw. In haar rapport stelde de commissie twee leerstoelen voor: Bosteelt en Bosbeheer en Bos en Maatschappij.

Om de bezorgdheid kracht bij te zetten, bood Konijnendijk rector Karssen dictaten en readers aan van aandachtsvelden, die op het punt van verdwijnen staan. Na Konijnendijk liet dr ir P. Schmidt weten dat zijn vakgroep de voorstellen van het college eveneens afwijst. Hij pleitte voor een multidisciplinaire studierichting Bosbouw met twee disciplinair gerichte leerstoelen.

Karssen bleef echter bij zijn voorstel van een centrale leerstoel op Hinkeloord. Centrale Lijst en de christelijke studentenfractie ondersteunen de plannen van het College, al is voor de CSF de optie van een 0,3 leerstoel Bos en Maatschappij bespreekbaar. PSF en de buitenuniversitaire leden pleitten voor twee stoelen.