Nieuws - 10 augustus 1995

Protest tegen opheffen Infotheek

Protest tegen opheffen Infotheek

De Landelijke Werkgroep Studie-Infotheken is verontrust over de plannen van de afdeling Studentenzaken om de studie-infotheek af te schaffen. Middels een brief aan de LUW-secretaris vraagt de werkgroep om heroverweging van deze bezuiniging, omdat niemand bij deze gang van zaken is gebaat".

De werkgroep acht het voorstel van hoofd Studentenzaken drs J.G. Bosman om de taak van de infotheek voortaan bij decanen en studiecoordinatoren te leggen, niet realistisch. Hoe stelt men zich dat voor? Ieder een klein infotheekje op de kamer? En naast de kennis over de eigen opleidingen even flink bijspijkeren welke studies er allemaal zijn op de HBO's en universiteiten in het hele land?"

Volgens de werkgroep is er geen reden om aan te nemen dat studenten nu minder behoefte hebben aan goede voorlichting dan bij de oprichting van de infotheken dertien jaar geleden. Door het bindend studie-advies rust de verantwoordelijkheid voor het doorverwijzen van studenten meer dan ooit bij de universiteiten."

Eindverantwoordelijke voor de bezuinigingen ir T. Theijse kan niet reageren op de brief omdat de voorstellen volgens hem nog niet formeel zijn. Bovendien heeft hij de brief zelf nog niet ontvangen.