Nieuws - 11 april 1996

Proppen-studenten lopen vrije orientatie mis

Proppen-studenten lopen vrije orientatie mis

De studentenfracties in de universiteitsraad hebben tot hun schrik ontdekt dat de nieuwe onderwijsprogrammering al geldt voor studenten die vorig jaar zijn begonnen met hun studie. Ze dachten dat zij hadden ingestemd met een invoering per september 1996. De studenten voorzien nu dat de huidige propeadanten in problemen kunnen komen als zij een vrije orientatie willen volgen. De vrije orientatie is namelijk afgeschaft en vervangen door een vrij doctoraal. En een vrij doctoraal moeten studenten na de propaedeuse al aanvragen. De fracties willen hun medestudenten snel op de hoogte brengen van deze procedure. Ook de rector wil zich daarvoor inzetten.