Nieuws - 21 december 1995

Pronk wil meer beleidsgerichte ingenieurs

Pronk wil meer beleidsgerichte ingenieurs

In de toekomst zullen minder ingenieurs emplooi vinden in ontwikkelingsprojecten, omdat minister Pronk in zijn herijkingsplannen streeft naar vermindering van het aantal projecten en vergroting van de programmahulp. Dit zal vermoedelijk wel de vraag naar beleidsgerichte Wageningse onderzoekers stimuleren. Dit voorspelde dr ir W.G. Jansen van International service for national agricultural research op 19 december in De Leeuwenborch bij een symposium over de gevolgen van de herijkingsoperatie voor de LUW. Het symposium was georganiseerd door de vakgroep Ontwikkelingseconomie ter ere van de vertrekkende medewerkers drs E.P. Riezebos, ir J.T. Sital en ir K. Zijderveld.

Volgens topambtenaar drs J.A. de Boer bestaat binnen DGIS vrees voor overmatige aandacht voor het macroniveau. Hij pleit daarom voor sector-studies die het micro- en macroniveau verbinden. Daarbij zag hij een potentiele rol weggelegd voor Wageningen. Ook noopt de herijking binnen het Directoraat generaal Internationale Samenwerking tot nadenken over de eigen arrogantie, aldus De Boer. Pronk wil namelijk project-procedures versimpelen, de Haagse bemoeienis met projecten verkleinen en taken overhevelen naar ambassades.

Riezebos hekelde in zijn commentaar Pronks geringe aandacht voor het bevolkingsvraagstuk. Slechts een procent van de middelen wordt direct ingezet in de strijd tegen de bevolkingsgroei en 99 procent van de hulpgelden is bestemd voor het tegen de stroom inroeien.