Nieuws - 9 maart 1995

Pronk wil herijking met collega-ministers

Pronk wil herijking met collega-ministers

Na een verkiezingsbijeenkomst van de PvdA op 3 maart in de Junushoff, lichtte minister Pronk kort zijn herijkingsplannen toe. De begroting wordt wat Pronk betreft voortaan uitgesplitst naar onderwerp en niet langer naar land. Zo zal bijvoorbeeld vijfhonderd miljoen gulden worden ingeruimd voor onderwijs, waarvan een deel aan Tanzania kan toevallen. Pronk wil zijn oude begroting eveneens volgens deze methode uitsplitsen, zodat de Tweede Kamer vervolgens kan debatteren over gewenste verschuivingen.

Zelf wil hij, in navolging van zijn nota's Een wereld van verschil en Een wereld in geschil, de duurzame ontwikkeling en defensiezaken benadrukken. Met deze nieuwe opzet staat niet van tevoren vast hoeveel geld een land krijgt. Hiermee wil Pronk voorkomen dat hij gelijk met regeringen onderhandelt en onvoldoende kijkt naar zijn eigen prioriteiten.

Verder acht Pronk het noodzakelijk dat ook andere departementen meedoen met de herijkingsoperatie. Zalm van Financien en Weijers van Economische Zaken zitten reeds bij de gesprekken, Van Aartsen van Landbouw is benaderd en ook Ritzen van Onderwijs kan binnenkort een telefoontje verwachten.

Het harde liberale offensief van Bolkestein pareert hij vooral tijdens lezingen in het land - Maar daar schrijven kranten nauwelijks over -waarbij hij aantoont dat hulp wel degelijk helpt. Hij houdt zich niettemin op de vlakte, omdat niet iedereen binnen de VVD het met Bolkestein eens is. Ik hoop Voorhoeve los te weken." De herijkingsnota wordt pas in november in de Kamer besproken en hij wil voorkomen dat hij dan al volledig is afgebrand. Tenslotte mijdt de bewindsman discussies over de hoogte van het ontwikkelingsbudget. We hebben afgesproken dat we eerst over het beleid praten, dan over de organisatie bij de departementen en tenslotte over het geld. Die volgorde wil ik blijven aanhouden."