Nieuws - 11 mei 1995

Promovendus voorspelt groei van vissen

Promovendus voorspelt groei van vissen

Uit het promotieonderzoek van ir A.A. van Dam blijkt dat het mogelijk is om de groei van een groot aantal vissoorten te voorspellen met een algemeen simulatiemodel op basis van fysiologische processen in de vis. Van Dam die woensdag 10 mei onder begeleiding van prof. dr E.A. Huisman van de vakgroep Visteelt en visserij, en dr ir R. Rabbinge, hoogleraar in de theoretische produktie-ecologie promoveerde, ontwikkelde het zogenaamde FGS-model (fish growth simulator ). Het model berekent het visgewicht en vetpercentage uit de hoeveelheid en samenstelling van het voer en de watertemperatuur.

De berekeningen worden uitgevoerd op basis van de biochemische reactievergelijkingen van de intermediaire stofwisseling. De promovendus ontwikkelde het model nadat hij de effecten van beheersmaatregelen voor rijst en vis op de overleving van vis in een geintegreerd rijst-visteeltsysteem op de Fillipijnen had onderzocht. Hoewel die analyse nieuwe inzichten verschafte over het functioneren van het systeem, werd duidelijk dat de gebruikte methode niet van toepassing was op andere situaties. Daarom werd het FGS ontwikkeld. Het model kan worden gebruikt voor iedere vissoort, omdat de benodigde biologische parameters gemakkelijk kunnen worden afgeleid uit de wetenschappelijke literatuur. Van Dam geeft aan dat naast de watertemperatuur, het zuurstofgehalte in het water van visvijvers zeer bepalend is voor de groei. Naast zuurstof voor lichaamsonderhoud gebruikt de vis zuurstof voor voeropname en vertering. De voeropname wordt beperkt tot een zodanig niveau dat de vraag naar zuurstof de toevo
er nooit overstijgt. Het model levert een verklaring voor de verschillen in visgrootte tussen en binnen soorten, en kan een belangrijk hulpmiddel zijn voor het analyseren van voedsel- en zuurstofbeperkingen voor visgroei onder uiteenlopende omstandigheden.