Nieuws - 16 maart 1995

Promovendus bouwt

Promovendus bouwt

Het Landbouw economisch instituut, gaat verder met de beslismodellen van dr W.H.G.J. Hennen, die vage of fuzzy grenzen en verscheidenheid aan bedrijfstijlen als uitgangspunt hebben. Dit verzekert LEI-directeur en promotor prof dr ir L.C. Zachariasse in een reactie op het onlangs verschenen proefschrift Detector.

Fuzzy-logic tracht gradaties zoals erg lang, lang en een beetje lang in getallen te vatten. Hennen ontwikkelde op basis hiervan bij het LEI enkele nieuwe beslismodellen. Deze ondersteuning het management op bedrijfsniveau en voorspellen hoe de landbouwsector op een maatregel reageert. Hennen ontwikkelde ondermeer een als-dan model dat weliswaar uitgaat van getallen, maar harde grenzen (bijvoorbeeld bij 1.90 is iemand lang, bij 1.89 is iemand kort) omzeilt. Daarnaast bouwde Hennen een fuzzy-detector die kwalitatieve kenmerken vergelijkt. Iemand wil bijvoorbeeld een wit huis met een tuin, grote slaapkamer en berging. Met de Fuzzy-detector kan een makelaar, die alle huizen met hun kenmerken in de computer heeft, binnen een minuut nagaan welke huizen in aanmerking komen.

Om gevolgen van overheidsmaatregelen te kunnen inschatten, bouwde Hennen een model dat behalve fuzzy-grenzen en kwalitatieve kenmerken, ook gegevens van een paar honderd bedrijfstijlen meeneemt. Dit model voorspelt volgens Zachariasse de reactie van de sector precieser dan gangbare modellen, die uitgaan van vijf of tien bedrijfstijlen. Het LEI gaat nu dit model. Een accountantskantoor voor boeren wil met een van de managementmodellen aan de slag. Hennen ontwikkelde de modellen in nauwe samenspraak met veehouders. Dit verklaart volgens Zachariasse de snelle toepassing.