Nieuws - 16 maart 1995

Promovendi moeten eerder beginnen met schrijven

Promovendi moeten eerder beginnen met schrijven

Promoveren moet en kan ook binnen vier jaar. Promovendi moeten gewoon eerder gaan schrijven. Dit stelden verschillende forumleden tijdens een discussie-avond op 13 maart, georganiseerd door het Wagenings aio-overleg.

Het is nog steeds uitzonderlijk als een aio of oio binnen vier jaar zijn proefschrift afrondt, zo wijst recent onderzoek van de vaste commissie wetenschap (vcw) uit. Ook op andere Nederlandse universiteiten, overschrijden de meeste promovendi de gestelde tijd. Toch spraken ook de aio's niet tegen dat promoveren in vier jaar moet kunnen.

Promovendi, concludeerde moleculair bioloog prof dr A. van Kammen, moeten eigenlijk al na anderhalf jaar de hoofdstukindeling kunnen aangeven en na tweenhalf jaar de eerste letters op papier zetten. Dit zal wel effect hebben op het proefschrift, voorspelde de hoogleraar, want de experimenten duurden voorheen immers minstens vier jaar. Bovendien duurde de eerste fase ook langer. Niettemin, bleek uit de discussie, moet een aio in vier jaar kunnen bewijzen of hij of zij geschikt is als onderzoeker. Minder artikelen, betekent niet per se minder kwaliteit.

Een proefschrift afronden in vier jaar vraagt ook meer begeleidingsuren, meenden verschillende sprekers. Ze waren niet bang dat dit de creativiteit van de promovendus zou aantasten. Tijdig aangeven dat men moet gaan schrijven, of nagaan of er voldoende controle-experimenten zijn gedaan, laat nog steeds ruimte voor eigen initiatief. De vakgroepen voelen ondertussen een sterkere druk om begeleiding en planning te verbeteren. Zolang een vakgroep nog promovendi heeft op wachtgeld, mag hij geen nieuwe assistent aannemen.