Nieuws - 26 september 1996

Promovenda rekent varkensketen door

Promovenda rekent varkensketen door

Vanuit een ketenbenadering ontwikkelde ir M. den Ouden tijdens haar promotieonderzoek computermodellen waarmee het economisch resultaat van de productie en verwerking van varkens gesimuleerd en geoptimaliseerd kan worden. Het ministerie van LNV heeft interesse in de modellen om ze te gebruiken als beleidsondersteuning. Den Ouden hoopt 4 oktober te promoveren bij de economen prof. dr ir A.A. Dijkhuizen en prof. dr ir J.A. Renkema.

Voor varkensketens was nog nooit aangetoond dat optimalisatie van individuele schakels leidt tot een suboptimaal resultaat voor de keten als geheel", meent Den Ouden. Met de modellen kun je zien wat maatregelen, zoals de welzijns- en gezondheidseisen, voor invloed hebben op afzonderlijke schakels." Den Ouden rekende drie ketenconcepten door. Het concept Integrale ketenbeheersing plus (IKB+), waarbij aspecten als voedselveiligheid, hygiene, karkas- en vleeskwaliteit en diervriendelijkheid een rol spelen, leidde tot een extra winst van ruim vijftig gulden per karkas.

Een concept gericht op het verbeteren van het welzijn van de varkens leidde tot een verlies van ruim tien gulden per karkas. Ten opzichte van een opbrengst van 326 gulden per karkas zijn dit aanzienlijke effecten. De kosten en baten zijn echter ongelijk verdeeld over de verschillende schakels. Daarom zijn een aantal verdeelsleutels opgesteld, zodat uiteindelijk iedereen in de keten wat van de winst krijgt." Daarmee hoopt ze te hebben bijgedragen aan een oplossing van de problemen binnen de varkenssector.