Nieuws - 10 april 1997

Promoties

Promoties

Promoties
Efficiente waterzuivering dankzij Wageningse balletjes
Denitrificerende bacterien die gevangen zitten in balletjes van een poreuze synthetische gel blijven beter hun werk doen onder wisselende omstandigheden dan als ze los in het water of in slib zitten. Dat maakt ze geschikt voor de omzetting van amoniak in nitraat in rioolwaterzuiveringsreactoren, waar afvalwater met wisselende temperatuur en wisselende mate van vervuiling binnenkomt. Vooral bij lagere temperaturen verliezen de bacterien in de balletjes veel minder snel hun activiteit dan bacterien in suspensie. Als er tijdelijk minder vervuild water binnenkomt en dus minder voedsel aanwezig is, leggen de bacterien in het midden van de balletjes het loodje, maar er blijven wel bacterien over. Die kunnen zich weer snel vermenigvuldigen als het voedselaanbod toeneemt
Dit blijkt uit het proefschrift van ir Imke Leenen, waarop zij 2 april promoveerde bij hoogleraar bioprocestechnologie dr ir Hans Tramper. De nu veel gebruikte reactoren met actief slib moeten een groot volume hebben om te voorkomen dat er te veel bacterien wegspoelen. Groei en wegspoelen moeten met elkaar in evenwicht blijven. Dit beperkt de productiviteit van deze reactoren. Het probleem heb je niet met de balletjes. Een simpel raster voorkomt dan namelijk dat de balletjes met bacterien met in de afvoer verdwijnen. Daardoor wordt het mogelijk veel kleinere reactoren te gebruiken. Het produceren van de balletjes kost extra geld, maar die kosten worden meer dan gecompenseerd door lagere productiekosten van kleinere reactoren. Ook kunnen er makkelijk andere micro-organismen geintroduceerd worden die andere watervervuilers kunnen afbreken
Tijdens de experimenten van Leenen gingen geen andere bacterien uit het afvalwater in de bolletjes groeien, wel ontstond er een film van trilhaardiertjes op het oppervlak van de bolletjes. Dit beinvloede de ammoniakomzettende activiteit van de bacterien niet nadelig. (MS)