Nieuws - 29 augustus 1996

Progressieve fracties tegen modernisering universitair bestuur

Progressieve fracties tegen modernisering universitair bestuur

In een protestbrief aan de Tweede Kamer hebben de Progressieve Studentenfractie en het Progressief Personeel nog eens aangegeven dat zij fel gekant zijn tegen de modernisering van het universitaire bestuur. Volgens de fracties is de vorming van kritisch denkende academici niet te rijmen met het bestuurlijk monstrum dat zal ontstaan in Wageningen. De hervormingen laten volgens de fracties verder het grootste deel van de LUW aan een interne (en schier eindeloze) machtsstrijd over."