Nieuws - 29 juni 1995

Progressief Personeel wint twee zetels

Progressief Personeel wint twee zetels

Alleen in de geleding van het wetenschappelijk personeel zijn na de verkiezingen voor de universiteitsraad verschuivingen opgetreden. De Centrale Lijst moet twee van haar negen zetels inleveren, ten gunst van het Progressief Personeel. Die partij komt daarmee, samen met de drie zetels uit de geleding technisch en administratief personeel, op tien zetels. De fractie TAP 1982 behield haar vier zetels en ook bij de studenten waren geen verschuivingen: de Progressieve Studentenfractie behield vijf zetels, de Christen Studenten Fractie twee.


Volgens PP-voorzitter ir J. Schouls is de winst van zijn fractie vooral te danken aan proteststemmen van medewerkers die het beleid van het college van bestuur in de huidige bezuinigingsronde niet ondersteunen. Verder zou het standpunt van PP over de bestuurlijke structuur veel ondersteuning vinden bij het wetenschappelijk personeel.

CL-raadslid dr ir L.R. Verdooren meent dat de CL-slogan De stem van de vakgroepen niet erg is aan geslagen, in tijden dat de vakgroepen zich vaak in de steek gelaten voelen door het bestuur.

De raadsleden waren overigens tevreden over de opkomst. Van het wetenschappelijk personeel heeft bijna 57 procent een geldige stem uitgebracht, bij het ondersteunend personeel 46 procent en bij de studenten 43 procent. Met name de studenten waren blij met die uitslag. Voorgaande jaren was de opkomst vaak dermate laag dat gevreesd werd voor het inleveren van een raadszetel.

Twee PP-kandidaten zijn met voorkeurstemmen gekozen: W.P.M. Wolters van het Transferpunt en aio W.T.M. Sanders. Sanders was met de dertiende plaats op de PP-lijst de hoogstgeplaatse vrouw bij de progressieven.