Nieuws - 14 september 1995

Professional masters financieel ondersteund

Professional masters financieel ondersteund

De Landbouwuniversiteit en de hogere agrarische scholen mogen van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij zes ton gebruiken voor het opzetten van professional masters-opleidingen. Dit betekent niet dat het ministerie het geld overmaakt, maar dat de instellingen de geoormerkte een-procentsgelden mogen gebruiken voor de beroepsgerichte opleidingen. De een-procentsgelden zijn bedoeld voor vernieuwende samenwerkingsprojecten tussen agrarische hogescholen en de Landbouwuniversiteit. Aanvankelijk wilde het ministerie niet dat het geld voor de professional masters gebruikt zou worden omdat de PrM-opleidingen structureel zijn en niet projectmatig, waarvoor het geld bedoeld is. De instellingen hebben het ministerie overtuigd dat de opleidingen zonder het geld waarschijnlijk een vroege dood zullen sterven. Tot voor kort ondersteunde het ministerie de ontwikkeling van de PrM-opleidingen alleen met de mond.