Nieuws - 18 januari 1996

Professional Masters Tuinbouw mislukt

Professional Masters Tuinbouw mislukt

De Landbouwuniversiteit en de agrarische hogescholen uit Den Bosch en Delft zijn het niet eens geworden over een beroepsgerichte Professional Masters-opleiding. Aanvankelijk was er overeenstemming bereikt over de programma-inhoud tussen de studiecoordinatoren van de hogescholen en de onderwijscommissie van Tuinbouw aan de LUW. Ook het benodigde geld was geen probleem meer, door een toezegging van het ministerie van LNV.

De problemen begonnen echter toen de deelnemers wilden afspreken welk onderdeel van het programma zijn gingen verzorgen. Roc-secretaris dr ir H.J. Scholten van Tuinbouw: De twee hogescholen stonden er op dat zij ook afstudeervakken konden gaan begeleiden. Daarvan hebben wij gezegd dat dat toch echt de verantwoordelijkheid van de LUW moet zijn. Dat is de reden geweest dat de gesprekken afgebroken zijn en er dus geen Professional Masters Tuinbouw komt." Overigens zullen de LUW-richtingen Tuinbouw en Landbouwplantenteelt dit jaar fuseren. Aangezien Landbouwplantenteelt al een Masters-opleiding met de hogescholen heeft gerealiseerd, denkt Scholten dat ook tuinbouwers binnenkort kunnen inschrijven op deze opleiding. Naast Landbouwplantenteelt heeft de LUW een gemeenschappelijke opleiding Bosbouw met de agrarische hogescholen.

Ondertussen neemt de weerstand tegen deze beroepsgerichte opleidingen toe. Vorige maand leverden de werkgeversorganisatie RCO, waarin het Landbouwschap participeert, en de Sociaal-economische raad (SER) kritiek op de opleidingen, omdat ze verwarring scheppen over de eisen aan universitaire en hogeschool-opleidingen. Vorige week stelde LUW-bestuurder prof. dr ir L. Speelman, voorzitter van de vaste commissie onderwijs, dat hij weinig toekomst ziet voor de beroepsgerichte Masters-opleidingen.