Nieuws - 8 februari 1996

Proefstations mogelijk naar Wageningen

Proefstations mogelijk naar Wageningen

Het landbouwpraktijkonderzoek, nu erg verspreid door het land, moet met verschillende fusies voor een groot gedeelte bij elkaar worden gebracht. Doel is de vorming van een landelijk bestuurlijke orgaan. Daarnaast moeten enerzijds de drie proefstations voor dierlijke produktie en anderzijds de zes proefstations op elk een eigen plek worden geconcentreerd. Minister Van Aartsen van Landbouw stelt Wageningen voor als toekomstige locatie voor het praktijkonderzoek. Het landbouwbedrijfsleven ziet echter meer in de Haarlemmermeer. Nadeel van de Haarlemmermeer is dat die locatie duurder is. De minister stemt weliswaar in met de keus van het bedrijfsleven, maar is niet bereid daarvoor meer geld beschikbaar te stellen.