Nieuws - 5 oktober 1995

Proefschrift hoeft niet naar Van Gils

Proefschrift hoeft niet naar Van Gils

Promovendi en vakgroepen zijn niet verplicht tot gedwongen winkelnering Grafische Service Centrum Van Gils. Wel moet de opdracht via Van Gils lopen; het drukken kan echter bij een andere drukker plaatsvinden. In een brief aan de vakgroepen is alleen de procedure aangescherpt, aldus Van Gils. Daarmee reageert de drukkerij op een bericht in het WUB van vorige week.

De promovendus moet voortaan voor de druk van zijn proefschrift eerst naar Van Gils, omdat deze LUW-huisdrukker al sinds de facilitering in 1988 de subsidie-aanvragen van promovendi beoordeelt. De LUW keert 2250 gulden uit per promovendus; Van Gils ziet erop toe dat er geen goud op snee wordt besteld.

Van Gils zegt met de administratie en het toezicht daarop financieel niets op te schieten. Bij de facilitering is met de LUW afgesproken dat de medewerkers die de subsidies beoordeelden, meegingen met Van Gils. Tegenover deze uitstoot van arbeid en het daaraan gekoppelde verlies van financiele verplichtingen stelde de LUW een afzetgarantie vast.

Een van de grootste opdrachtgevers van Van Gils is de afdeling Voorlichting en PR. Via deze afdeling loopt ook veel drukwerk van vakgroepen. Hoofd P. Aben weet dat deze de zomer de afzetgarantie niet vol leek te lopen. In augustus volgde daarom de gewraakte brief aan de vakgroepen. Als de LUW de afzetgarantie niet haalt, gaat dat geld kosten.