Nieuws - 11 mei 1995

Proef facilitaire dienstverlening geslaagd

Proef facilitaire dienstverlening geslaagd

Het college van bestuur wil meer ondersteunende diensten van de LUW facilitair laten werken. De facilitaire bedrijfsvoering is geslaagd in zijn opzet: de gebruikers van de diensten kostenbewust maken. Dat blijkt uit een evaluatie.

Sinds vorig jaar moeten vakgroepen betalen voor diensten van onder meer de glasinstrumentmakerij, de postkamer en de centrale timmerwerkplaats. Het gebruik van een centrale dienst mocht niet langer vanzelfsprekend zijn. Het college wilde de gebruikers eerst laten nadenken over de kosten.

Als gevolg van het doorberekenen van de kosten nam bij de afdeling Tekstverwerking de vraag zo dramatisch af dat enkele medewerkers zijn overgeplaatst. De verzorgers van de cursussen automatisering zagen zich genoodzaakt hun cursusaanbod beter af te stemmen op de vraag.

Van heftige concurrentie tussen diensten als gevolg van de facilitaire dienstverlening is volgens het college geen sprake. Het college sluit niet uit dat de concurrentie in de toekomst toeneemt, maar ziet dat als een positieve ontwikkeling. Het dwingt de diensten marktconform te werken. Wel acht het college het belangrijk dat facilitering LUW-breed wordt ingevoerd, om oneerlijke concurrentie tegen te gaan.

Overigens verloopt de administratieve rompslomp niet overal probleemloos. De postkamer en de telefooncentrale tobben met het achterhalen van de kosten per afnemer. Andere eenheden hebben problemen met de informatisering. Ook wordt geklaagd over de centrale informatievoorziening: de overzichten van de beschikbare budgetten zijn niet up-to-date.