Nieuws - 12 oktober 1995

Produktiviteit LUW-onderzoekers en VF-capaciteit

Produktiviteit LUW-onderzoekers en VF-capaciteit

Als de traditie van de afgelopen jaren wordt voortgezet zal het WUB binnenkort een aantal hitlijsten publiceren gebaseerd op het jaarverslag 1994. Naast de vertraging waarmee deze informatie beschikbaar komt hebben deze hitlijsten nog een aantal nadelen. Ze bevatten alle mogelijke publikaties, ook bijvoorbeeld die in de Libelle, ze bevatten dubbeltellingen en als maat voor de onderzoeksinspanning worden de getallen gebruikt die door de vakgroepen worden aangeleverd.

Dankzij de beschikbaarheid van Current Contents op CD-ROM bij de DLO-instituten is het relatief eenvoudig om de publikaties van LUW-medewerkers in ISI-tijdschriften te verzamelen. Overigens moet je hiervoor wel naar een van de DLO-instituten fietsen, ondanks een prachtig glasvezel netwerk. DLO beschikt over de bestanden Agriculture, Biology & Environmental Sciences (ABES), Physical, Chemical & Earth Sciences (PCES) en Life Sciences (LS). Helaas ontbreken Clinical Medicine (CM), Engineering, Computing & Technology (ECT) en Social & Behavioral Sciences (SBS). Echter meer dan negentig procent van de LUW-publikaties in ISI-tijdschriften zijn te vinden in de drie bij DLO beschikbare bestanden. Hiermee is dus een instrument beschikbaar om on-line de produktiviteit van het wetenschappelijk personeel te meten.

Voor het jaar 1994 werden in de bovengenoemde bestanden 877 publikaties gevonden waarbij een auteur met een LUW-adres vermeld was. Op zestien na, waarvan het adres onduidelijk was, werden deze publikaties gerangschikt naar vakgroep van herkomst. Bij een co-produktie van meer dan een LUW-vakgroep werd het artikel bij de eerstgenoemde vakgroep gerubriceerd.

Om deze output te relateren aan een eenduidig te kwantificeren input is de VF-capaciteit gekozen. Dit omvat een slordige 172 fte door de LUW gefinancierd wetenschappelijk personeel voor het uitvoeren van onderzoek. De toekenning van de VF-capaciteit is in 1993 herzien waarbij criteria als duurzaamheid, kwaliteit en produktiviteit van het onderzoek en de betrokken onderzoekers centraal stonden.

Aantal publikaties in ISI-tijdschriften in 1994 per fte VF-capaciteit, op basis van de ISI bestanden ABES, PCES en LS:

 • = 1 Industriele Microbiologie (sectie van Levensmiddelentechnologie) 35.6
 • = 2 Levensmiddelenchemie en -microbiologie
 • = (sectie van Levensmiddelentechnologie) 13.8
 • = 3 Toxicologie 12.7
 • = 4 Humane Voeding 11.1
 • = 5 Fysische en Kolloidchemie 10.6
 • = 6 Proceskunde (sectie van Levensmiddelentechnologie) 10.1
 • = 7 Veehouderij 9.9
 • = 8 Microbiologie 9.8
 • = 9 Veefokkerij 8.5
 • = 10 Biochemie 8.4
 • = LUW-gemiddelde op basis van ABES, PCES en LS 5.2
 • = LUW-gemiddelde op basis van alle ISI-tijdschriften 5.8

  In bovenstaande tabel is geen rekening gehouden met de ISI-bestanden CM, ECT en SBS, waardoor met name de sociale wetenschappers maar ook de vakgroepen Humane Voeding, Humane Epidemiologie en Gezondheidsleer (staat nu op 11) en Toxicologie benadeeld worden. Overigens wordt door de sociale wetenschappers over het algemeen geen waarde gehecht aan beoordelingen op basis van aantallen publikaties in ISI-tijdschriften.

  Hoewel er ongetwijfeld veel ondeugdelijke conclusies uit bovenstaande klassering zijn op te maken, is er een heel evidente conclusie te trekken: de herverdeling van de VF-capaciteit op basis van de produktiviteit van de verschillende groepen is niet gelukt!

  Met spanning wachten we nu maar weer af wat voor lijstjes het WUB weet te produceren op basis van het binnenkort verschijnende jaarverslag, waar congres-proceedings, publikaties in tweederangs tijdschriften, dubbeltellingen en publikaties die werk beschrijven dat elders is uitgevoerd allemaal worden meegeteld.