Nieuws - 8 februari 1996

Proceskunde in landelijk antibiotica-project

Proceskunde in landelijk antibiotica-project

De sectie Proceskunde van de vakgroep Levensmiddelentechnologie stelt twee postdoc's en twee technisch medewerkers aan om een technologie te ontwerpen voor het maken van antibiotica, gebaseerd op penicillines.


Het project wordt ondersteund door het ministerie van Economische Zaken en Chemferm, de dochter van penicilline-producent Gist-brocades en het chemieconcern DSM.

Penicillines zijn organische stoffen uit schimmels die bacterien doden. Al sinds de jaren vijftig gebruiken bedrijven ze als uitgangsstof voor het maken van nieuwe antibiotica. Chemferm wil de penicillines zoveel mogelijk veranderen met enzymen, in plaats van langs chemische weg. Dit is goedkoper en milieuvriendelijker, zo hoopt het in 1994 opgerichte bedrijf.

De Wageningse proceskundigen zoeken voor bepaalde enzymreacties naar de juiste olie-achtige oplosmiddelen. Daarnaast trachten ze reacties te optimaliseren waarbij in water kristallijne (vaste) uitgangsstoffen omgezet worden in kristallijne eindprodukten, die gemakkelijk kunnen worden gezuiverd uit het mengsel.

Behalve de Wageningse procestechnologen werken ook biochemici van de RU Groningen, organisch chemici van de KU Nijmegen en procestechnologen en chemici van de TU Delft aan het anti-biotica-project. Chemferm, EZ en de universiteiten hebben twintig miljoen gulden voor het project uitgetrokken.