Nieuws - 19 september 1996

Prinsjesdag 1996

Prinsjesdag 1996

Ministerie bezuinigt opnieuw op LUW

De Landbouwuniversiteit moet de komende twee jaar zes miljoen gulden extra besparen. De Directie Landbouwkundig Onderzoek (DLO) moet in deze periode vier miljoen meer inleveren dan vorig jaar was voorzien. De kortingen zijn nodig om extra geld vrij te maken voor het voortgezet agrarisch onderwijs, ten behoeve van de aanhoudende groei van het aantal leerlingen. Dat stelt het ministerie van LNV in zijn begroting voor 1997.


De LUW ontvangt volgend jaar 246,3 miljoen gulden van het ministerie, enkele miljoenen minder dan dit jaar. Volgens het ministerie daalt het aantal LUW-studenten volgend jaar met bijna vijfhonderd, zodat de onderwijsuitgaven per student oplopen van 17.200 naar 19.600 gulden.

DLO moet volgend jaar twee miljoen extra bezuinigen. Daardoor ontvangt DLO in 1997 ruim 320 miljoen gulden, elf miljoen minder dan dit jaar. Het leeuwendeel van de bezuiniging was vorig jaar al aangekondigd door het ministerie. De instituten moeten een belangrijk deel van de korting opvangen, door meer geld uit de markt te halen. Deze tendens zet in 1998 door, als de instituten maar liefst twintig miljoen gulden minder van het ministerie ontvangen dan het jaar ervoor.

De agrarische hogescholen worden niet gekort door het ministerie; de praktijkscholen met ingang van 1998 wel. De korting van twee miljoen gulden, op een budget van vijftig miljoen, is substantieel. Alles bij elkaar dalen de uitgaven van het ministerie van LNV voor onderwijs en onderzoek in twee jaar tijd met zestig miljoen gulden.

Uit de begroting van minister Ritzen blijkt dat de andere universiteiten niet hoeven te bezuinigen. Geeft landbouwminister Van Aartsen de gelijke behandeling van de LUW ten opzichte van de andere universiteiten op? Hij wil er niets van weten. Er is juist sprake van een versterking van Wageningen. Maar de efficiency kan daar omhoog. Het kan slagvaardiger en geconcentreerder; daarom moet de universiteit iets ombuigen", aldus Van Aartsen bij de presentatie van zijn begroting.

Een redenatie van de minister is om woest van te worden", meent het LUW-collegelid mr H.M. van den Hoofdakker. Volgens hem geeft Van Aartsen wel degelijk de gelijke behandeling op. Maar belangrijker acht hij het volgende: Hij schrijft aan de Tweede Kamer dat de doelmatigheidswinsten in het kenniscentrum Wageningen worden ingezet voor de herstructurering en de versterking van onderzoeksthema's. In de begroting schrijft hij echter: ik ga de efficiencywinst bij LUW en DLO gebruiken voor het voortgezet agrarisch onderwijs. Dat staat haaks op elkaar en we zullen ons hier met kracht tegen verzetten." Deze week stuurt het college van bestuur een protestbrief over de korting aan de Tweede Kamer.

Van den Hoofdakker is echt boos op het ministerie. Dan geef je als universiteit je volle, enthousiaste medewerking aan een reorganisatie en dan gebruikt LNV die stimulans voor een ander deel van de begroting. Dat is spelen met stimulansen. Wageningen moet een nieuw elan krijgen. Dat die operatie met gesloten beurzen moet, is begrijpelijk, gelet op de financiele situatie. Maar nu belast het ministerie de totstandkoming van het kenniscentrum met tien miljoen gulden. Dat is stupide."