Nieuws - 6 juli 1995

Prijs sportkaart voorlopig onbekend

Prijs sportkaart voorlopig onbekend

De universiteitsraad gaat in het voorjaar van 1995 opnieuw praten over de prijs van de sportkaart vanaf september 1996. Moet de prijs van de sportkaart nu een tientje omhoog of kan de bezuiniging op sport ook met lagere verhoging worden gerealiseerd? Op verzoek van de fractie Progressief Personeel werd de besluitvorming over deze vraag niet afgehandeld in de commissie studentenvoorzieningen maar door de plenaire universiteitsraad. Maar ook de voltallige raad kwam er niet uit.

Volgens de Progressieve studentenfractie mag de prijs van de sportkaart alleen stijgen als zeker is dat de bezuiniging niet op een ander manier kan worden gehaald. Een tientje lijkt niet zoveel, maar studenten worden al aan alle kanten gepakt", aldus PSF-er M. Keet. Ook de Christelijke Studentenfractie wilde eerst het resultaat van andere in de sportnota aangekondigde maatregelen die extra geld moeten opbrengen, afwachten.

Progressief personeel daarentegen wilde de kaart het liefst meteen met vijfentwintig gulden verhogen. Dan is ook een bezuiniging van ongeveer tachtigduizend gulden die nog in het vat zit ingevuld, redeneerde de fractie. PP-lid Donker begrijpt niet waarom studenten zo klagen. Hij vergeleek de verhoging met vier zakjes patat. Uiteindelijk besloot de raad de discussie uit te stellen tot volgend jaar voorjaar.

De prijs van de sportkaart blijft het komende studiejaar voor LUW-studenten 75 gulden. Door de doelgroep uit te breiden naar personeel en bakkersschool studenten hoopt het hoofd van het sportcentrum T.H.M. Joosten meer kaarten te verkopen. Daarnaast gaat de LUW onkosten voor toernooien die ook voor niet-sportkaarthouders toegankelijk zijn gedeeltelijk doorbereken.