Nieuws - 27 maart 1997

Practicum Biomoleculaire technieken I

Practicum Biomoleculaire technieken I

Practicum Biomoleculaire technieken I
Het Vak
 • F700-222
 • Derde trimester 1995-1996
 • Aantal respondenten: 34
 • Attentiewaarde overschreden voor tijdsbesteding. Gemiddelde waardering 4,1 op schaal van 1 tot 5
 • Docenten: Ing. Bert Wennekes en dr Theo Goossen
  Studenten geven hoge scores voor de duidelijke opzet en de didactische verzorging van het practicum Biomoleculaire technieken I. Het vak wordt vooral gevolgd door studenten Bioprocestechnologie en Biologie
  Docent Bert Wennekes probeert zijn studenten vooral enthousiasme voor het vak bij te brengen. Ik vind het geweldig om jaren later oud-studenten tegen te komen die zeggen dat ze in ons vak voor het eerst enthousiast werden gemaakt voor het onderzoek. Wij geven daarom niet zomaar een aantal kookboekproeven, maar zorgen voor up to date proeven. We willen studenten laten zien wat echt onderzoek is. Het vak is tenslotte voor veel studenten een aanloopje naar een afstudeervak. Als het mogelijk is, gebruiken we de resultaten van het practicum voor ons eigen onderzoek. Dit jaar hebben we plasmides die we van een onderzoeker uit Amerika hadden gekregen, laten controleren door de studenten. We laten ze zelf een strategie bepalen om uit te vinden of het gewenste gen ook werkelijk in het plasmide zit en of het op de juiste manier is ingebouwd.
  Wennekes is niet tevreden over de manier waarop de universiteit het onderwijs financiert. Voor mij is de universiteit in de eerste plaats een onderwijsinstelling. Ik ben binnen de universiteit al sinds begin jaren tachtig ook bestuurlijk actief. Sinds die tijd is het bedrag dat aan vakgroepen wordt gegeven voor de verzorging van onderwijs, veel te ver gezakt. Het verzorgen van dit practicum kost de vakgroep dan ook behoorlijk veel geld. Het is daarom begrijpelijk dat bij veel vakgroepen het onderzoek voorop staat.
  De vakken in deze rubriek zijn geevalueerd door studenten middels de zogenaamde Muggen-enquete. Studenten kunnen daarin hun oordeel geven over vijftien punten betreffende het vak. Indien meer dan 45 procent van de studenten een punt negatief beoordeelt, is de attentiewaarde overschreden. Indien tussen de 40 en 45 procent van de studenten een punt negatief beoordeelt, is het een aandachtspunt. De meest betrokken roc is verplicht bij twee of meer overschreden attentiewaarden een gesprek te hebben met de docent