Nieuws - 9 februari 1995

Posterpresentatie Schonberg

Posterpresentatie Schonberg

Niet objectief genoeg, aldus luidde het oordeel van de studievereniging Actief Slip over de posterpresentatie van de werkgroep Schonberg. Daarop weigerde de studievereniging de presentatie van de werkgroep, tijdens het door haar georganiseerde symposium Vervoeren, verwerken, vergeten?, doorgang te laten vinden.

De werkgroep Schonberg is opgericht in 1992 en verzet zich tegen de export van chemisch afval naar het buitenland. Alhoewel het om legale activiteiten gaat, meent de werkgroep dat Nederland dit chemisch afval zelf moet verwerken. Schonberg is een van de plaatsen waar tot voor kort veel Nederlands afval naar toe ging. Tien procent van het totaal aan gedeponeerd afval in deze voormalig Oostduitse opslagplaats, is afkomstig uit Nederland. Het laatste jaar is de toevoer echter drastisch verminderd. De werkgroep Schonberg probeert bedrijven aan te spreken op hun verantwoordelijkheid. Wij hadden dat ook gedaan in de posterpresentatie", aldus een boze Bert van der Geest van de werkgroep. Maar dat mocht niet van de organisatie. Het bedrijf dat we aanspreken, DSM, houdt hier namelijk ook een praatje en de organisatie wil liever geen stellingname op dit symposium."

Michiel de Burger, lid van de symposiumcommissie, zegt dat de posters teveel om DSM draaien en het bedrijf te negatief belichten. Als je dan uiteindelijk maar een zuil hebt, helaas hebben we er niet meer kunnen regelen, wek je een verkeerde indruk." De Burger ontkent dat DSM invloed heeft gehad op het besluit. Dit is onze eigen besluit geweest."