Nieuws - 13 juni 1996

Politieke economie van de landbouw in de derde wereld, deel 1

Politieke economie van de landbouw in de derde wereld, deel 1

Het Vak

 • D050-215
 • Vier studiepunten
 • Verplicht voor doctoraal O10, beperkte keuze voor T32 D
 • Docenten: prof. dr A. Kuyvenhoven, dr P. Hebinck, drs A.R. Leen
 • Colleges
 • Geevalueerd juni 1993

  Studenten waren in 1993 over het algemeen te spreken over het vak. Het was echter een probleem dat de drie afzonderlijke blokken nauwelijks op elkaar zijn afgestemd. Het zijn eigenlijk gewoon drie afzonderlijke blokken. Het probleem kon opgelost worden door thema's te nemen die door de drie blokken heen snijden.

  Leen: De andere twee docenten gebruiken nu hetzelfde boek en dat werkt goed. Het is nu samenhangender. Ik gebruik een ander boek, maar dat is ook al veel beter dan wat ik eerst had. Dat was te Amerikaans en ging nauwelijks over de derde wereld."

  Een aantal kritiekpunten op het vak kwam volgens Leen voort uit de voorgeschiedenis van het vak, dat aanvankelijk werd verzorgd door het Imperialisme Kollektief. De groep die het vak evalueerde, kwam ook uit die hoek en greep steeds terug op die voorgeschiedenis. Zij wilden veel meer discussie tijdens de colleges, maar daar is de groep veel te groot voor. Bovendien is de achtergrond van de studenten heel verschillend, waardoor echte discussie toch niet van de grond komt."

  Deze groep wilde het college ook een honderd procent marxistische invulling geven. Dat is nu ongeveer zeventig procent en dat vind ik genoeg. Het is ook opvallend dat in de jaarlijkse evaluaties die wij zelf houden, dit soort politieke geluiden zelden naar boven komen."

  Vakken in deze rubriek zijn door studenten geevalueerd volgens de WSO-interviewmethode. De vakgroep Agrarische onderwijskunde begeleidt de studenten.