Nieuws - 29 juni 1995

Politie pakt zwerffietsen op

Politie pakt zwerffietsen op

De gemeente Wageningen heeft in de algemene politieverordening een verbod opgenomen, waarmee fietswrakken en zwerffietsen kunnen worden opgeruimd door de politie. Onder fietswrak verstaat de gemeente een fiets, al dan niet op slot en rijtechnisch in een verwaarloosde toestand, waarmee niet meer gefietst kan worden en die gedurende een langere tijd op eenzelfde locatie is achtergelaten zonder dat de rechthebbende van de fiets gebruik heeft gemaakt". Een zwerffiets verschilt met een fietswrak omdat deze nog wel bruikbaar is als fiets, maar niet gebruikt is gedurende langere tijd. In toelichting door de burgemeester werd langere tijd" uitgelegd als enkele weken. Vooral op de Stadsbrink trof de politie in het verleden veel fietswrakken en zwerffietsen aan.