Nieuws - 9 januari 1997

Podium

Podium

Podium
Identificatie-plicht
Het eind van het jaar is een mooi moment voor bezinning en afhandeling van achterstallige zaken
Ik heb principiele bezwaren tegen de ingevoerde identificatie-plicht. Dat heeft er toe geleid dat het college gemeend heeft/noodgedwongen was mij te moeten plaatsen in het anoniemen-tarief voor de inkomstenbelasting. En zo is geschied
Enige tijd geleden heeft de rechter een uitspraak gedaan in een soortgelijke zaak. Daarbij is bepaald dat indien er geen aanleiding is om aan de identiteit van de medewerker te twijfelen, het onjuist is het anoniemen-tarief toe te passen
Als medewerker die al ruim 25 jaar in dienst van de Landbouwhogeschool/universiteit is, meen ik dat er geen aanleiding voor het college is om aan mijn identiteit te twijfelen. Ik verzoek het college dan ook zo spoedig mogelijk de genomen maatregel op te heffen, indien mogelijk met terugwerkende kracht
Helaas wordt daarmee de aanleiding van mijn protest niet weggenomen. Het is buitengewoon ernstig dat het Nederlandse asielbeleid steeds meer mensen als uitgeprocedeerden op straat zet en criminaliseert. Velen kunnen niet naar het land van herkomst uitgezet worden, maar worden wel uit het asielzoekerscentrum gezet. De politiek maakt illegalen. Vervolgens worden deze mensen naar de rand van de samenleving gedreven, komen op straat te staan zonder middelen van bestaan, zonder recht op medische zorg, huisvesting et cetera. Ze moeten zich schuil houden en in voortdurende angst verder leven. Ik blijf hier ernstig bezwaar tegen maken. Ik hoop dat het college niet alleen ten aanzien van mij zijn handelswijze corrigeert, doch ook anderen in de zelfde situatie op gelijke wijze behandelt. Bovendien hoop ik dat het college verdere uitvoering van de identificatie-plicht aan zijn laars lapt of openlijk nogmaals protest aantekent. Met name van de Landbouwuniversiteit, die goed op de hoogte kan zijn van wat zich in de wereld aan schendingen van mensenrechten voordoet, mag verzet verwacht worden tegen deze politiek en tegen het instrument worden in de uitvoering van deze rampzalige politiek