Wetenschap - 20 maart 1997

Podium

Podium

Podium
Veest
Op de receptie was iedereen er. Velen waren vol lof over de rector. Hoe deze man het had gepresteerd tussen het vele reizen door met deze harde woorden de NWO een veest te laten ruiken. De NWO/STW-persoon fluisterde: Denk je nou heus dat we zo stupide zijn de LUW uit te sluiten omdat zij geen universiteit meer is? Wij geven gewoon haar aanvragen een prioriteit onder de streep.
De uitgever vertelde mij dat het boek van Van den Hoofdakker, The book of Great Administrative Failures, niet deze boekenweek kon worden uitgebracht, omdat god feilbaar bleek te zijn. Het boek van Theijsse - De toepassing van het telraam in het nieuwe Millennium - verschijnt binnenkort
De meest interessante informatie kwam echter van een hoge Piet/Petra van het ministerie. Ik geef deze onder embargo door om aan de speculatie een eind te maken. Het wordt Neelie! En wel om het volgende. Alle hoogleraren van de Albert Heijn Academie lopen weg, behalve Bomhof. Daarom behoeft zij een nieuwe functie. Peper heeft dit bekokstoofd en als argument aangevoerd dat zij haar diepe sporen op het gebied van het milieu heeft achtergelaten, uit een goed neo-paars milieu komt en dus promotie behoeft. Hijzelf, de universele ex-AJC'er, ex-nieuw-linkser, wordt dan als extern adviseur aangesteld om de LUW De Laan Op te sturen
Waarom? Onze minister heeft de pest in sinds hij ervan op de hoogte werd gesteld dat het LTI-voorstel Voeding een onderste helft prioriteit van de KNAW had gekregen. Alle lobby's van vriend Nieuwenhuis doorgeprikt op kwaliteit en originaliteit. Daarnaast het milieu om collega De Boer de onthaaste wind uit de zeilen te nemen. Dus wat doe je? Je vraagt die andere Homo Universalis: Quene, bekend om zijn goede tafelmanieren. Also sprach Zarathustra: Soja, Sonee, goedkeuren. Er moet een nieuwe wind gaan waaien! De KNAW adviseert weliswaar een top-wetenschapper als LTI-directeur aan te stellen, maar Nieuwenhuis moet als ex-directeur van Unilever ook een baantje hebben. Je noemt het gewoon top-instituut
Aldus geschiedde. En uit de eerste ideeen blijkt dat het veest wordt. Niet verteerbare koolhydraten in het Unilever-voedsel gaan enorme winden veroorzaken, die de entropie verhogen en de ozonlaag aantasten. Met voor collega Borst het voordeel dat het roken in huis uiterst gevaarlijk wordt. Dat het LTI op de goede lijn zit blijkt uit een voorstel van de Britse Veterinary Society van enige jaren geleden: alle koeien moeten genetisch worden aangepast om ten gunste van de ozonlaag darmgasproductie te voorkomen. Prompt werden de Engelse koeien gek
Daarom moet Neelie komen. Om in een nieuw LTI onderzoek te coordineren over de optimale omzetting van onverteerbare koolhydraten in menselijke gasproductie om dit gas te gebruiken voor de centrale verwarming. Dat leidt weer tot vermindering van de aftrekposten op de energie-chip. De nieuwe ministeriele instructie: op naar het LUW/DLO-veest