Nieuws - 13 maart 1997

Podium

Podium

Podium
Inconsequent
In WUB 8 van donderdag 27 februari stonden nogal tegenstrijdige artikelen naast elkaar. In het ene, het verslag van het SSR-forum, vertelde de rector dat hij, wanneer hij een sollicitatiebrief onder ogen krijgt, direct kijkt naar wat de kandidaat extra heeft gedaan. Voor de ontwikkeling van communicatieve, organisatorische en bestuurlijke ervaring moet de student het volgens de heer Karssen hebben van de activiteiten die hij/zij naast de studie heeft ondernomen
Daar naast stond een artikel over de bezuiniging op de bestuursondersteuningen. Daarin werd duidelijk dat het college van bestuur nog steeds een bezuiniging wil doorvoeren op de bestuursbeurzen die de LUW momenteel aan studentbesturen geeft. Wij vrezen dat de rector in de toekomst nog weinig Wageningers zal kunnen aannemen wanneer de bezuinigingen, die de heer Karssen tijdens de vergadering van de commissie studentenvoorzieningen zelf verdedigde, door zullen gaan
Met een vermindering van beurzen zullen de activiteiten van de verschillende organisaties en verenigingen achteruit lopen. De commissies die bij de verschillende clubs aanwezig zijn, draaien goed omdat er altijd een bestuurslid in de commissies zit. Hij of zij trekt de kar. Zonder dit bestuurslid komen de commissies en daarmee de actieve mensen in het geding. De gewone student is immers nog steeds onderhevig aan aanhoudende bezuinigingen van twee kanten. Vanuit het ministerie van Onderwijs werden de temponorm en de prestatiebeurs ingesteld, studiefinanciering werd gekort en de collegegelden gingen ieder jaar omhoog. De gewone student kan hierdoor niet voldoende tijd vrijmaken voor het organiseren van grote dingen (symposia, forums, reunies, culturele avonden enzovoort). Niet alleen de bestuurders worden dus gepakt, ook de actieve studenten waar alle activiteiten voor worden georganiseerd
Bij de sollicitatiebrieven die de rector in de toekomst zal ontvangen, zullen nog slechts enkele Wageningers kunnen aantonen dat zij geschikte kandidaten zijn. Bestuurservaring en organisatorische ervaring zullen schaars worden op de curriculum vitae van de Wageninger. Helaas ontneemt het college van bestuur de studenten de mogelijkheid tot het opdoen van de ervaring die de heer Karssen verlangt. Erg inconsequent, vindt u niet?