Nieuws - 6 maart 1997

Podium

Podium

Podium
Duet voor twee Friese heren
In WUB 6 vroeg Lettinga zich af of precisielandbouw een uitdaging is, in WUB 7 kwam Bouma melden dat het inderdaad zo is. Dat is leuk, zo'n een-tweetje van de boerenzonen uit Ritsmaland. Beide geleerden spreken over ecologische landbouw als een nieuw perspectief en dan ga ik even rechtop zitten. Bouma: Ik zie precisielandbouw als een moderne vorm van ecologische landbouw waarbij het landgebruik weer zo dicht mogelijk de natuurlijke hartslag van moeder aarde... probeert te benaderen. Hier is waarlijk een poeet opgestaan! Kan dat eigenlijk wel in de wetenschap?
Bezwaar maak ik tegen het woord modern, alsof de ecologische landbouw zelf iets ouderwets zou zijn, waar de technologie een moderne draai aan kan geven. Ik vind de ecologische landbouw, zoals die door EKO en BD in Nederland wordt bedreven en door de vakgroep Ecologische landbouw wetenschappelijk wordt ondersteund, een zeer moderne vorm van landbouw, die gebruik maakt van ecologische principes op precieze wijze. Het nauwkeurig afstemmen van de subtiele biologische relaties tussen bodem, gewas, vee, landschap en mens, op basis van jarenlange expertise, ervaring en intuitie, leidt tot een precisie waar naar mijn idee de technologie nog een boel van kan leren. De boer zelf is het nauwkeurigste instrument om de complexiteit van agro-ecosystemen mee te kunnen waarnemen, beheren en ontwikkelen. Iedere high-tech ontwikkeling waarbij de ecologische ervaringen en het oordeelsvermogen van de boer worden aangetast door een in wezen zielloos instrumentarium, bedreigt mijns inziens de precisie, duurzaamheid en kwaliteit van de toekomstige landbouw. Daarmee deel ik een zorg die ook Lettinga heeft: high-tech maakt kwetsbaar en afhankelijk
Als Bouma oproept om het ideologische stramien te doorbreken, ben ik het volledig met hem eens: geef die ecologische landbouw een kans, die al jarenlang binnen de LUW probeert methodes te ontwikkelen om de hartslag van moeder aarde te verbinden met de hartslag van boeren en wetenschappers