Nieuws - 1 oktober 1998

Podium

Podium

Podium
Geachte heer Dijkhuizen,
Ik las in het WUB van 24 september dat u het heel erg vindt dat het zelfs in Wageningen moeilijk is om waardering te krijgen voor onderzoek dat zich richt op efficientieverhoging. U zegt het niet met zoveel woorden, maar wat u bedoelt is dat u het heel erg vindt dat het zelfs in Wageningen moeilijk is om waardering te krijgen voor onderzoek dat zich richt op economische efficientieverhoging. Eerlijk gezegd kan ik daar niet zo rouwig om zijn. Het landbouwkundig onderzoek, en zeker in de dierlijke sectoren, is veel te lang, veel te eenzijdig gericht geweest op juist die economische efficientieverhoging. Het is deze eenzijdigheid die heeft geleid tot gestresste varkens, kippen en kalveren in onze bio-industrie. En het is deze eenzijdigheid die heeft geleid tot het maatschappelijk isolement waarin de varkenshouderij momenteel verkeert. Dat het zover heeft moeten komen, dat vind ik nou heel erg. Ik heb u in het pestjaar 1997 geregeld zien en horen optreden in de media. En steeds viel me dan op dat u de problemen zeer eenzijdig benadert. Inderdaad, louter en alleen vanuit economisch oogpunt. Zo'n eenzijdige gerichtheid is gewoonweg niet meer van deze tijd. Verdiep u svp ook eens in andersoortige problemen van het platteland. Echt, die zijn er! Ik wens u veel wijsheid toe in uw nieuwe functie