Nieuws - 25 juni 1998

Podium

Podium

Podium
Andere opzet onderwijs
Uit het WUB van 11 juni 1998 begrijp ik dat de raad van bestuur de bestaande studieprogramma's wil vervangen door driejarige basisopleidingen, gevolgd door een- of tweejarige specialisaties. Ik vraag mij ernstig af wie daarmee gebaat zijn
Studenten krijgen slechts onderwijs in twee a vijf studiegebieden, in tegenstelling tot de huidige achttien studierichtingen. Het gevolg daarvan is dat er een geweldige vervlakking optreedt in de kennisopbouw, van alles een beetje. Dit wordt verkocht als interdisciplinair. Mijn ervaring is dat studenten een gedegen vakopleiding willen volgen, om daarna pas echt goed interdisciplinair te kunnen werken! In mijn vakgebied heeft de opleiding Bodem, water en atmosfeer het voordeel dat je in een vroeg stadium van de studie al ingevoerd raakt in het water met al zijn facetten. Andere universiteiten die hydrologen afleveren, Delft en Utrecht, gaan gezien de successen van deze aanpak op dit systeem over. Zou Wageningen opschuiven in de voorgestelde richting, dan kunnen we de concurrentie in ons vakgebied met de andere universiteiten wel vergeten. Het resultaat zal zijn dat BWA-studenten niet meer naar Wageningen komen, hetgeen juist het omgekeerde is van wat de raad van bestuur beoogt. Wageningen kan als universiteit alleen maar blijven bestaan als er een goede universitaire opleiding op hoog niveau wordt geboden
Men wil in een (te) vroeg stadium beta- en gammawetenschappen introduceren. Dat resulteert in een brede basisopleiding waarop de samenleving niet zit te wachten. Beter is het de gamma-wetenschappen in te voeren in een later stadium, als er voldoende vakkennis aanwezig is
De achterliggende bedoeling van deze grootscheepse herprogrammering (aan de huidige wordt overigens nog gewerkt!) is kennelijk de instroom te vergemakkelijken van zowel hbo- als MSc-studenten. De instroom van hbo is nogal beperkt en wordt door de minister ook niet gewenst. Voor de MSc-instroom geldt dat de toelating gekoppeld is aan het beperkte aantal beurzen dat beschikbaar is. Bij deze instroombenadering wordt vergeten dat bij ons een kwalitatief goede opleiding voor vwo-studenten de core business is!
Bij de voorgestelde opzet van het onderwijs is het onvermijdelijk dat in de specialisatiefase vrijwel alles in het Engels wordt gegeven. Dit levert voor de Nederlandstalige studenten tweemaal een probleem op, gelet op de vaak beperkte taalvaardigheid van zowel docenten als studenten. De kennisoverdracht is daardoor altijd geringer dan in de eigen taal. Het overgrote deel van de studenten zal Nederlandstalig zijn
Het voorgestelde MSc-BSc-model suggereert verder dat je een BSc krijgt met een diploma waarmee je de markt op kunt, maar wat in feite niet de bedoeling is. Daarmee zijn we dan de enige universiteit in het land met een soort halve Angelsaksische component. De BSc-titel suggereert een uitstroommogelijkheid die in feite niets voorstelt. Overigens biedt een hbo-diploma in Nederland veel betere perspectieven dan een BSc!
Laat de Wageningse universiteit haar plaats innemen als de toonaangevende universiteit die zich richt op hoogwaardig onderwijs en onderzoek van onze natuurlijke omgeving