Nieuws - 11 juni 1998

Podium

Podium

Podium
Kalf weghalen
De conclusie van het onderzoek van Hans Hopster, zoals weergegeven in WUB 16 van 7 mei onder het kopje Weghalen kalf heeft weinig effect op koe wordt geheel onderschreven door een van de lokale boeren hier op Zanzibar, dr Wakil. Behalve boer is hij ook arts. Hij had me net toevallig van de week uitgelegd dat geimporteerde Frisian koeien geheel anders reageren op het vroegtijdig weghalen van kalveren dan lokale rassen. De meeste Frisian kalveren weten vaak niet eens hoe ze moeten zuigen, en er lijkt daardoor weinig moederbinding. De koeien reageren nauwelijks op het weghalen van het kalf
Dit in schrille tegenstelling tot de lokale koeien, voor wie het vroegtijdig verwijderen van het kalf een zeer traumatische gebeurtenis is. De koeien gaan tekeer, loeien onophoudelijk, weigeren te eten en zijn minstens twee weken totaal van slag. Het lijkt me dat de reactie van koeien in dezen nogal rasafhankelijk is, en dat de conclusies van Hans Hopster niet generaliserend gebruikt kunnen worden
WURC
Mijn associatie met WURC is Burp....!, u weet wel, die uiting van stripfiguren na het nuttigen van frisdrank