Nieuws - 12 maart 1998

Podium

Podium

Podium
Doofpotje
Het begeleidend schrijven bij het cadeautje vanwege het tachtigjarig bestaan onzer Landbouwuniversiteit (Wageningen hoeft er niet bij, want er is maar een landbouwuniversiteit in de lage landen) doet wel erg gezwollen aan. Het is de taal van een tachtigjarige, die zijn eigen ontwikkeling niet in het licht van de maatschappelijke ontwikkeling kan plaatsen
Het is al opvallend dat de potten scheef op de grond liggen. Ze geven niet eens de indruk dat ze benut worden. Er is dus kennelijk geen voedsel voor de lege ruimte in de potten. De broodnodige bezuinigingen zijn hiervan de ultieme uitdrukking. Kookpotten hangen boven het vuur, dus je zou tenminste verwachten dat tussen die kookpotten de standaard staat, waaraan die kookpotten kunnen hangen. De standaard van de wetenschap, die het vuurtje van onderzoek zo brandende houdt. Trouwens, goede kookpotten hebben een deksel, zodat het levenselixir H2O niet te veel kan ontsnappen. Nee, het is nu droogkoken geblazen. We hoeven de verschillende levensgebieden van de Landbouwuniversiteit maar na te gaan om te constateren dat droogkoken, dus aanbranden, plaatsvindt. In onze tijd hebben kookpotten een platte bodem. Waar en hoe moet ik deze pot met ronde bodem in de keuken neerzetten? Het niet kunnen plaatsen doet mij denken aan een tachtigjarige die zijn plaats niet meer kent. Een lichte vorm van dementie?
Op het lab heb ik rondbodemkolven. Dat zijn verrekte lastige dingen, want ze vallen alle kanten op. Ik heb daar speciale houdertjes voor. Soms vergeet ik zo'n houdertje en dan valt 'ie om. Op dat moment wordt ik heel boos en pak dat stomme ding bij de hals en schreeuw erin dat 'ie rechtop moet blijven staan! Heerlijk is dat! Niemand heeft mij gehoord! Er is ook geen echo. Ik kijk naar het potje, dat geen glazen spier vertrekt en zo lief schuin op de tafel terneer blijft liggen en ik denk: Wat is toch fijn om doofpotje te zijn. Maar dan zie ik dat er geen dekseltje op ligt! Wat!? Zou het een kwispedoor zijn? Maar dan is het potje van twee geslachten, namelijk een openbare doofpot en rochelbakje. Nu doorzie ik het beleid van de Landbouwuniversiteit. Een vaag beleid van zelfstandig onderzoek aan de ene kant (doofpotje, waarin iedereen kan kijken) en aan de andere kant een aanhangwagentje (rochelbakje) van... ja, van Wie?
Om de permanente verjongingskuur van de tachtigjarige (is het al oorlog?) te vieren zal woensdag over twee weken om elf uur op het gazon van de kookpotten bij het bestuurscentrum een minikookpottenplantdag georganiseerd worden
Vakken volgen in Utrecht of Nijmegen?
Zie je studenten al gaan in busjes van acht personen, op weg naar een college wetenschapsfilosofie? Studenten die hun toch al spaarzame tijd laten verdoen aan wachten in de file richting Nijmegen of Utrecht. Leerstoelgroepen betalen de verbouwing van Ackerman met een abonnement voor busjes?!
Efficientie bevorderen noemen ze de nieuwe plannen om meer te gaan samenwerken met de universiteiten in Utrecht en Nijmegen. Het idee wat speelt is basisvakken concentreren in een stad, vanwaaruit docenten naar andere steden reizen of waarnaartoe studenten reizen
Maar waar is dan de leerstoelgroep waar een student boordevol vragen op de deur kan kloppen? Bij docenten op afstand kan dat niet. Het contact tussen studenten en docenten verslechtert hierdoor, het wordt koeler en vluchtiger. Dit is juist een van de sterke punten van de Landbouwuniversiteit
Dus laten we gaan teleleren! Cursussen wiskunde en bio-organisch, waarbij de orbitalen driedimensionaal over je scherm vliegen. Moet kunnen met al die 150 MHz Intel Pentium Processor die de LUW heeft! Geen slecht idee, maar nog niet erg haalbaar
Goed idee, studenten mogelijkheid bieden afstudeervakken in Nijmegen of Utrecht te volgen en dit te vermelden in de studiegids. Als je een afstudeervak elders gaat volgen, moet je dit wel minimaal een half jaar van te voren doorgeven, want dan ben je verzekerd van een kamer. Zo'n kamer in de grote stad is best handig als uitvalbasis om na je afstuderen op zoek te gaan naar een baan. Toch best prettig, die samenwerking tussen de woningstichtingen van Nijmegen, Utrecht en Wageningen. Jammer voor de reguliere student in de grote stad, maar die kon toch al geen kamer in het centrum krijgen. Bij ons in Wageningen overigens zijn alle studenten van harte welkom; de SSHW heeft kamers in overvloed!
Al met al kunnen wij zeggen dat het idee van een betere samenwerking tussen de verschillende universiteiten een goed idee is, maar intussen moeten we wel reeel blijven bij de uitvoering van de samenwerking! Geld besparen gaat niet boven alles
Tachtig
Is er vooruitgang? Bekijk in het Alumniblad het plaatje van hoogleraar en studenten op de landbouwmachine. Vergelijk dat beeld met de lease-auto waarmee de moderne KCW-manager zich, gekleed in zijn dagelijkse kloffie, naar de Aula laat rijden. Een Aula gevuld met (gewone/buitengewone/bijzondere) hoogleraren, (onder)directeuren en vele anderen. Allen gespitst op de gelden voor toepassingen, die moeten binnenvloeien via de industriele hoogleraren, de zogenaamde nullen. Eind jaren tachtig besprak ik tijdens een diner van een grote multinational met een van de topfiguren het fenomeen van de via zijn industrie aangestelde 0,0-hoogleraren. Zijn woorden heb ik na afloop met zijn instemming genoteerd: Cees, wij hebben in de industrie te maken met hetzelfde verschijnsel als de universiteiten, namelijk uitstekende medewerkers die het eind van hun carriere hebben bereikt en worden afgewezen voor een hogere functie. Dat leidt in een aantal gevallen tot grote frustraties bij hun echtelieden, die zich hebben verheugd op een tweede huis, een derde boot of een vierde auto. Wat moet zij op de hakkie en de tannes zeggen! Het gevolg is dat wij zitten met een maagpijnlijder. Om de kosten van een eventuele WAO-procedure te voorkomen kunnen wij in tegenstelling tot de universiteit iets positiefs doen. Wij stellen een universiteit voor hem op onze kosten als 0,0-hoogleraar aan te stellen. Dat lost voor de betrokkene zijn maagproblemen op, het is voor ons goedkoper en de echtgenote kan zich erop beroemen met een hoogleraar te slapen. Cees, je ziet hoe sociaal wij zijn.
Is er vooruitgang? Vanuit de VSNU worden bezwaren geuit tegen de industriele profjes, evenals vanuit onderzoeksinstituten. Zelfs de rector zegt vandaag, in tegenstelling tot enige jaren geleden, dat aan de LUW ook fundamenteel onderzoek van belang kan zijn. Zeker opmerkelijk nu de directeur van Unilever benoemd is als directeur van het TTI om de kwaliteit van het voedsel te verbeteren. Maagpijn? Je vraagt je onwillekeurig af wat ze je in het verleden hebben trachten aan te smeren. Zeker als je leest dat groente en fruit toch wellicht niet zo goed zijn als tot nu toe gepredikt door de landbouwkundige voorlichters. Met andere woorden, de vraag Wat is goed voedsel? los je niet op in een TTI
Is er vooruitgang? Bekijk de lease-auto van de KCW-manager. Bezoek daarna de hal van het Transitorium, waar na 25 jaar het linoleum in de hal bij de lift was versleten onder de voeten van de duizenden practicanten (de medewerkers gebruiken meestal de trap). Moet dus het linoleum in de hal vervangen worden? Neen, een stukje van een vierkante meter bij de lift wordt vervangen door een ander stuk van mindere kwaliteit en andere kleur. Hetzelfde gebeurde op de tweede verdieping. Moderne KCW-politiek: de top doet zich tegoed aan de staatsruif
Is er vooruitgang? Door benoeming door Van Aartsen wordt de KCW-kwaliteit gecontroleerd door een trio met onder anderen de biologica drs Ria Beckers-de Bruyn. Deze top-controleuse beweerde op 27 maart 1990 in de Tweede Kamer als woordvoerder van GroenLinks - of heette het toen nog PPR (het neo-marxisme kent vele gezichten) - dat erkenning als geneesmiddel aan preparaten niet mocht worden onthouden op basis van negatieve klinisch-biochemische rapporten (RIVM, klinisch dubbelblind onderzoek). Neen, erkenning dient te geschieden op basis van de positieve ervaringen van de patienten! Alleen de PvdA stemde tegen, maar staatssecretaris Simons ging met de meerderheidsbeslissing mee. Het onafhankelijke onderzoek van LUW-Biochemie speelde een doorslaggevende rol bij de negatieve uitkomsten. Het LUW-college van bestuur gaf echter volledige steun aan de firma, onder leiding van de toenmalige secretaris van het college van bestuur, ir. Maris. Deze, u kunt zijn koppie vinden op pagina 4 van de alumnikrant rechts onderin (Van der Schans was er niet bij betrokken!), zal als inleider fungeren bij het thema De elite van landbouwend Nederland. Ik weet dat er binnenkort een boek gepubliceerd gaat worden waarin de industrievriendelijke, maar wetenschapsonvriendelijke handelswijze van het toenmalige college van bestuur uitvoerig aan de orde wordt gesteld. Na lezing van het LUW-relevante deel vat ik de handelswijze van het college samen als De afgang van de landbouwende elite. Ik houd u op de hoogte van de publicatie
Is er vooruitgang? In het Alumniblad zegt de rector Wageningers mogen gehoord worden. Echter in Wageningen alleen als je applaudisseert; kritiek leidt tot uitsluiting! Wellicht kom ik daarop binnenkort terug. Men zegt dat de LUW buiten Wageningen zo bekend is. Echter, in de lijst die onlangs is gepubliceerd, waaruit duidelijk bleek dat een aantal Nederlandse universiteiten zich tot de Europese top mag rekenen, komt Wageningen niet voor. Wageningse vakgroepen, vooral in de basiswetenschappen, scoren wel hoog. De universiteit als geheel echter niet. En dat is een achteruitgang veroorzaakt door de arrogante instelling Als je de enige bent, ben je altijd de beste!
Dus, overleeft de LUW het negende decennium?