Nieuws - 27 november 1997

Podium

Podium

Podium
Machthebbers II
Allereerst een correctie op de aanspreektitel door intimi van de voorzitter van het college in Wageningen (zie WUB 38). Deze is niet PP maar VP, aangepast tot VIP. Zijn vazallen dienen te worden aangesproken met viper. Mijn verontschuldiging hiervoor
Een bekende karaktereigenschap van machthebbers is hun grote minachting voor het gepeupel waarover zij de scepter zwaaien. Hoe kleiner hun afstand tot God via de kerk iedere zondag, des te groter de afstand tot het door hen geregeerde klootjesvolk. Immers, zij krijgen hun opdrachten rechtstreeks door in een dialoog met hierboven; met ander woorden zij behoeven zich van niemand iets aan te trekken. Een fraai voorbeeld van minachting deed zich voor op 19 december 1997 bij de inauguratieredes van de professoren Rietjens en van Bladeren
Tot september 1997 was het de gewoonte dat alle leden van het college aanwezig waren bij inauguratieredes. Gekleed in een donker kostuum kwamen zij aan het hoofd van de cortege de aula binnen en namen plaats op de voorste rij naast de nieuwe hoogleraar. Want er was meestal iets interessants te horen
Op 19 december voerde alleen de rector het cortege aan; de twee andere leden gaven acte d'absence. Begrijpelijk in het geval van Van Bladeren; die heeft slechts een topfunctie bij TNO Voeding. En in het hutje hadden de twee afwezige machthebbers kennis gemaakt met voeding! In het geval van Rietjens begrijpelijker; wat heeft het KCW nou aan fundamentele genoegens van de enzymologie. Alleen al het woord fundamenteel in de titel van de voordracht. Begrijpelijkst vanwege het feit dat Rietjens tot december 1997 heeft gefungeerd als voorzitter van de universiteitsraad. Een democratisch gekozen ex-voorzitter verdient slechts minachting. Allerbegrijpelijkst vanuit de gristelijke visie van de voorzitter van het college: de vrouw hoort achter het aanrecht. Hun afwezigheid toont aan dat zij geen enkel begrip hebben voor fundamenteel-academische tradities. Zij hebben kennis genomen van het woord fatsoen maar begrijpen de betekenis niet. Bovendien, als je gaat, moet je hen ook nog feliciteren. Waarmee? Met hun wegsanering volgens de nieuwste KCW-plannen?
In de USA is het de gewoonte dat als de nieuwe minister aantreedt alle topambtenaren ontslagen worden. Van Aartsen mag van Bolkestein geen tweede periode op LNV doorbrengen. Welingelichte kringen noemen hem voor Volksgezondheid, gezien zijn grote ervaring met de varkenspest. Wanneer gaan kakelende en minkulende topambtenaren in Nederland met de minister mee? Overigens, onlangs vroeg iemand uit het Kenniscentrum mij: Wat voor soort groente is cortege?
Schiphol en KCW
In het WUB van 18 december wordt op pagina 5 ons Schiphol-onderzoek door prorector Speelman vereerd met de kwalificatie hartstikke lollig. Ook acht hij het mooi meegenomen als er geld binnen te halen is met dat onderzoek (milieu-onderzoek als cash cow?). Tot mijn teleurstelling gaat het daarbij kennelijk om eenrichtingsverkeer, want van het KCW is voor dergelijk onderzoek geen steun te verwachten, zo stelt hij
Ik heb bezwaar tegen dergelijke uitspraken over individuele onderzoeksprojecten in het kader van een brede discussie over de toekomst van het KCW. Mijn bezwaren zijn deels inhoudelijk, deels procedureel
Door ons wordt rond Schiphol en elders een breed onderzoek uitgevoerd dat deel uitmaakt van een grote internationale studie in het EU BIOMED-programma (International Study on Allergy and Asthma in Childhood). Daarin wordt onder andere onderzocht waarom in zoveel landen bij agrarische kindertjes juist minder allergie en astma voorkomt dan bij hun leeftijdgenootjes in de stad. Verder wordt gekeken naar de wetenschappelijk uiterst interessante relatie tussen voeding en inhalatie-allergie en astma. Tot slot maakt het onderzoek deel uit van een grotere studie waarin de nadruk ligt op mogelijke effecten van (zwaar) wegtransport - waaraan de agro-industriele bedrijvigheid in ons land een aanzienlijke bijdrage levert. De locaties waarop dit onderzoek zich afspeelt liggen veelal in de welbekende groene ruimte, die in ons kleine landje immers alom door grijs asfalt wordt doorsneden... Zo kun je met een milieu-koe niet alleen geld verdienen, maar ook smakelijke KCW-haasjes vangen, en het illustreert dat we veel te verliezen en weinig te winnen hebben wanneer we het (milieu) onderzoek in al te enge hokjes proberen onder te brengen. Zie hierover ook de behartenswaardige opmerkingen in hetzelfde artikel van 18 december van collega's Koeman en Van Breemen
De tweede reden waarom ik vind dat we in de pers niet met vingertjes naar elkaars onderzoek moeten wijzen heeft te maken met de veelbesproken markt, in dit geval de onderzoeksmarkt. Ons onderzoek vindt niet plaats in een vacuum, maar in een zorgvuldig opgebouwd netwerk van wetenschappelijke en maatschappelijke contacten. Onze collega's en onze klanten gaan ervan uit dat ze kunnen rekenen op kwaliteit en continuiteit, en we zijn uiteraard niet zo blij met opmerkingen in de krant die in dit opzicht verkeerd zouden kunnen worden uitgelegd
PGW-feuilleton
Met spanning heb ik de afgelopen maanden de klucht rond v/h sector Plant- en Gewaswetenschappen gevolgd. Een mengeling van interesse en sensatiezucht deed mij week in week uit naar het WUB verlangen, zeker nadat Veeger zich in de discussie had gestort en Goewie mijn gewaardeerde jaargenote Marijke Vos mobiliseerde om de minister aan de tand te voelen. Debat is goed voor een universiteit en het is zelfs prettig als het af en toe niet zo genuanceerd is. Het leven is al saai genoeg in een consensusmaatschappij
Het feuilleton kwam echter zeer abrupt ten einde. Dat vind ik jammer, want ik zat nog met een paar vragen, namelijk 1. of professor Verhoeff nog een keer bereid is om voor - censuur - een evaluatiecommissie voor te zitten; 2. of professor Rabbinge spijt heeft dat hij zijn reorganisatieopdracht heeft teruggegeven aan het college; 3. hoeveel handtekeningen professor Goewie heeft opgehaald bij de biologische winkel; 4. hoeveel affiniteit professor Fresco nog heeft met Wageningen; 5. wie er gebaat is bij de uiteindelijke oplossing, namelijk de weg van de minste weerstand, namelijk personen te vriend houden (tenzij ver weg in Rome bij een organisatie waar KCW toch niets mee te maken heeft)
Als we als KCW echt een plaatsje in de mondiale top-5 willen wordt het tijd dat op basis van het debat keuzes worden gemaakt. Agree to disagree! Dat zou toch echt een credo van een wetenschappelijke toporganisatie moeten zijn
Bovendien is het goed voor de studenten. Het zou zo spannend kunnen zijn: scherpslijpende realisten en fenomenalisten aan beide zijden van het spectrum, met een voedende rol naar een groep daartussenin die disciplines combineert en wetenschap en maatschappij vooruit helpt. Daar zouden ze in Den Haag en Zoetermeer geen bezwaar tegen hebben. Bovendien is het nodig om onze geloofwaardigheid in Dakar, Nairobi, Delhi en Managua op peil te houden
Tropenrichtingen opheffen is een ding, een zichtbaar alternatief neerzetten iets anders. En dat gebeurt nu niet duidelijk genoeg