Nieuws - 6 november 1997

Podium

Podium

Podium
Bul-organisatie
Allereerst wil ik Eric Goewie vriendelijk bedanken voor zijn reactie in de rubriek Podium van 23 oktober op mijn ingezonden stuk drie weken daarvoor. Het is goed te lezen dat iemand van de universiteit zich aangesproken voelt. Hopelijk levert zijn reactie ook verbetering op voor toekomstige bul-uitreikingen en gaat de Landbouwuniversiteit eens goed nadenken over het uitreiken van diploma's
Helaas gaat Goewie specifiek in op een geval. Ik moet hem teleurstellen door hem te melden dat er zeker drie schrijnende gevallen op de betreffende bul-uitreiking waren waarvoor de vakgroep van Goewie deels verantwoordelijk was. Wellicht betreft het hier andere verantwoordelijke medewerkers van de vakgroep en is Goewie hier niet van op de hoogte. Ik moet ook zeker nogmaals melden dat niet slechts de vakgroep Ecologische landbouw alle blaam toegeschreven kan worden. Ook andere vakgroepen zitten goed fout wat de uitreikingen betreft. Het ging om ongeveer tien studenten, tijdens de bul-uitreiking, die zelf maar wat over zichzelf moesten vertellen. Voor exacte aantallen kunnen Goewie en andere geinteresseerden wellicht terecht bij prof. Brunekreef
De afgelopen weken heb ik veel instemmende reacties gehad van mede-ex-studenten. Ze vertelden mij welke blunders zij hebben gezien bij hun eigen uitreiking. Wat ik met dit alles wil aangeven is dat het niet om incidentele gevallen gaat maar om een structureel probleem. Met het volgende citaat geef ik een onderdeel van dit structurele probleem aan. Goewie schrijft: Ik zou er in zo'n geval van zijn uitgegaan dat de teksten van begeleiders van andere afstudeervakken van de studenten gebruikt hadden kunnen worden bij de bul-uitreiking. Is dit niet een vorm van afschuiven van verantwoordelijkheid naar andere collegae zonder enige communicatie tussen die collegae?
De universiteit is schijnbaar niet capabel genoeg om een perfect lopende bul-uitreiking te organiseren. Het wordt hoog tijd dat hier wat aan gedaan wordt. Effectieve communicatie binnen en tussen vakgroepen is volgens mij een essentieel onderdeel van de bul-organisatie. De Landbouwuniversteit besteedt veel aandacht en geld aan het binnenhalen van nieuwe studenten. Het lijkt alsof diezelfde aandacht niet wordt geschonken aan het uitzwaaien van de ingenieurs. Misschien moet de Landbouwuniversiteit eens gaan kijken hoe diploma's worden uitgereikt bij andere universiteiten zoals Delft en Utrecht: minder massaal en meer persoonlijk! Aan wie kan ik de pen doorgeven om van deze discussie een succes te maken, zodat tijdens de bul-uitreiking in november al verbeteringen zichtbaar worden? Het college van bestuur misschien?