Nieuws - 25 september 1997

Podium

Podium

Podium
Reorganisatie
Ons is ter ore gekomen hoe de reorganisatie, annex bezuiniging waarschijnlijk in het vat zal worden gegoten. Het is slechts een concept. Het departement bestaat uit de volgende leerstoelgroepen met de volgende huidige globale capaciteitsverdeling (in fte)
 • KOP = LeerstoelgroepHuidigCap.planUitbreiding
 • = TPE1 + TPE29,65 + 5+0,4
 • = AGRO1 + AGRO29,55 + 5+0,5
 • = Ecol7,8*5-2,8
 • = TBT6,75-1,7
 • = Totaal33,630-3,6
  * Hier is de structurele onderbezetting van 1,27 fte wp en 0,81 fte obp nog niet meegerekend, waardoor de bezuiniging op 45 procent komt
  Het basisprincipe bij de reorganisatie luidt eerlijk zullen we alles delen, ik een beetje meer dan jij. Valt het zogenaamde niet-wetenschappelijk personeel buiten de plannen? Er is een leerstoelgroep die ruim 35 procent bezuinigt, terwijl sommige groepen er op vooruitgaan. Het lijkt erop dat er niet veel ruimte voor het AB-DLO overblijft ? Of zit er nog een addertje onder het gras ? Alternatief voorstel: Ken aan elke leerstoelgroep drie fte toe. Verdeel de rest op grond van
  a. De huidige onderwijs en onderzoekbelasting en de kwaliteit en relevantie van de lopende programma's
  b. De toekomstige maatschappelijke vraag naar onderzoek en onderwijs
  c. De kwaliteit van onderwijs en onderzoek. (Te bepalen door een zo onafhankelijk mogelijke internationaal samengestelde visitatiecommissie, waarvan de leden tijd en ruimte krijgen om de producten werkelijk te bestuderen. Aangezien het over ecologisering gaat zou minstens vijftig procent van de leden expertise op dat gebied moeten hebben. Aangezien het een ingrijpende operatie betreft zou een meer tijdrovende scan wellicht dienstig zijn.) Hier voelen vele medewerkers in de vakgroepen zich zeer gegriefd door het rapport-Verhoeff. Er is zeer veel moeizaam werk verricht op een tot nu toe onontgonnen terrein (het interdisciplinaire onderzoek - sociale en technische vakgebieden - van de processen achter de continuiteitsproblematiek in de landbouw. Er wordt intensief samengewerkt in de schaarse tijd die buiten de onderwijsverplichtingen overblijft
  d. Wie weet er nog meer zinnige criteria voor het maken van een formatieplan?
  Ik zou dit graag als agendapunt op de komende departements AB-vergadering willen zien. Wellicht zijn er nog andere voorstellen die dan ook gelijk besproken zouden kunnen worden; dat spaart tijd. Dit is slechts een concept. Er is uiteraard nog alle gelegenheid om wijzigingsvoorstellen in te dienen
  Als de gegevens niet kloppen of te globaal zijn houd ik mij voor correctie aanbevolen. Er is mijns inziens dringend behoefte aan meer gegevens willen we in staat zijn de reorganisatie tot een goed einde te brengen. Wellicht zou de rector daar een nuttige functie in kunnen vervullen. Er zou wellicht meer begrip voor de reorganisatie kunnen ontstaan als de rector alsnog in een open discussie de motieven, de criteria, de alternatieven, de argumenten zou uitleggen
  Hogeschool Diedenoort
  Bij nadere bestudering van hetgeen uiteindelijk in het WUB is terechtgekomen van het telefonisch interview dat ik met u aangaande Hogeschool Diedenoort heb gehad, moet ik constateren dat de essentie van mijn uitspraken in bewust artikel niet is overgekomen, resp. de context waarin ik mijn uitspraken heb gedaan ontbreekt
  Om misverstanden te voorkomen - en dat wil ik graag omdat Diedenoort mij nog steeds zeer ter harte gaat - zou ik het op prijs stellen dat u onderstaande reactie als ingezonden mededeling opneemt
  In het interview heb ik het volgende naar voren gebracht. In het Nederlandse hoger beroepsonderwijs zijn er veel grote tot zeer grote hogescholen, die meerdere opleidingen verzorgen. Een minderheid van de hogescholen is gespecialiseerd in een of enkele opleidingen. Deze kleine hogescholen hebben wel degelijk bestaansrecht indien ze en zich bewust zijn van hun kwetsbare positie en inkomsten en uitgaven in goede balans houden en hun speciale karakter koesteren en voortdurend versterken. Dat laatste is nodig om tegenwicht te bieden aan de grotere hogescholen en om in het bijzonder aantrekkelijk te zijn voor aankomende studenten die juist vanwege de kwaliteit van het onderwijs en de bijzondere relaties met het beroepenveld voor zo'n bijzondere, geprofileerde hogeschool willen kiezen. Als die bijzondere eigenschappen er niet zijn, is er voor aankomende studenten (van buiten de natuurlijke regio van Diedenoort) geen reden om speciaal naar Diedenoort te komen
  Vastgesteld kan worden dat het onderwijs aan Hogeschool Diedenoort nog steeds tot het beste behoort wat het Nederlandse hbo momenteel te bieden heeft - ik zeg dat ook vanuit mijn huidige positie in 's-Hertogenbosch! - en dat zij vanouds een sterke band met het beroepenveld heeft, ja zelfs in een aantal gevallen het beroepenveld zelf gevormd heeft
  Mijn overtuiging was en is dat uitsluitend wanneer Diedenoort in staat is en blijft als niche-speler relaties met het beroepenveld aan te gaan en te onderhouden die intensiever en diepgaander zijn dan die van andere hogescholen en steeds blijft investeren in de vernieuwing van haar onderwijs, zij aantrekkelijk kan blijven voor steeds nieuwe generaties studenten
  Daarbij behoort ook het uitvoeren van een breed scala aan contractactiviteiten, waarmee Diedenoort ook in de wereld van facilitaire dienstverlening koploper was
  Lukt dat allemaal niet, dan wordt het zeer moeilijk om de zelfstandige positie te handhaven. Gezien de kwetsbaarheid van kleine hogescholen, onder meer vanwege de grotere financiele risico's, moet de huidige periode van onrust dan ook niet te lang duren, en dat verdient Diedenoort ook niet. Dat vormt naar mijn inzicht ook de opdracht aan mevrouw Jongeling, die ik bij deze alle succes en wijsheid toewens
  Correspondentie
  Beste Cees V, ik was tot diep in mijn ziel geraakt door jouw reactie op mijn democratische open brief aan het LUW- en DLO-personeel. Je moet niet pissig zijn dat ik jou onder het kwartetten niet heb ingelicht. Je moet weten dat ik dan niet over bestuurlijke zaken of problemen wens te praten, omdat ik dan uit mijn concentratie word gehaald. Ik vind jouw voorstel in de barak voor ex-hoogleraren op het de Dreijenplein te gaan zitten, zeer genereus. Ik erken het grote voordeel van de down-to-earth-location, om mijn kennis van anglosaksische woorden te tonen, maar ik laat mij niet in met de analytische wetenschap aldaar als alternatief voor mijn holistische opvattingen. Cees III had mij al op het bestaan van die faciliteit sinds september 1995 gewezen. Hij had het over een Piet Aterre, maar ik weet niet wie dat is
  Helaas, ik kan er geen gebruik van maken. Toen ik op mijn eerste werkdag door de ijverige ambtenaren op de bovenste verdieping van de Costerweg werd rondgeleid, werd ik diep ontroerd toen ik de kamer van mijn voorganger, de grote roerbakker Vos, betrad. En zie, toen ik even achter dat grote lege bureau mocht zitten, ging het door mij heen: Ik zit hier en kan niet anders. Hier, gezamenlijk met de secretaris (wat jammer dat zijn naam Theo is) in Millennium duiken en zien dat alles financieel in orde is, terwijl er een tekort van vele miljoenen is. Toen ik mijn openingsrede aanving met het bedanken van onze mijnheer de minister, kreeg ik kippevel bij de gedachte Wie ben ik dat ik dit doen mag. En daar bedoel ik mee, zoals tijdens mijn ontmoeting op het lexesveer met de zalm was afgesproken: de kippen plukken en de begroting terug brengen tot het peil van 1900. Besef dat dit de ecologische landbouw zal stimuleren. Als econoom weet ik: gaat het goed dan gaat het goed en gaat het slecht dan gaat het slecht. Bezuinigen fascineert mij. Eigenlijk had ik hier als grapje vaccineert willen schrijven, maar dan krijgt mijnheer de minister de pest in. Ha, ha!
  Cees V, ik vind het stimulerend dat je het van harte eens bent met mijn hartenkreet dat ...een goede samenwerking en de wil om te integreren sterk zullen bijdragen aan het succes van het kenniscentrum. Je hebt gelijk als je schrijft dat Peper, hoewel getrouwd met een rechtse juf, met nieuw-link gedram zijn KCW-mening door de strot van onze mijnheer de minister heeft gestuwd. Op dezelfde manier, waarop hij Dijkstal opdroeg commissaris Brinkman te ontslaan. Echter, in tegenstelling tot Brinkman zal ik niet in beroep gaan, want onze mijnheer de minister moet volgens VVD-leider Bolkestein na een periode van vier jaar weg. Ik moet er dus alles aan doen om de man die mij op deze hoge post heeft benoemd bij zijn leider in het gevlei te laten blijven door dit rapport kritiekloos te aanvaarden. Ik weet dat de mening van het LUW-personeel niet is gesondeerd door Peper omdat het in meerderheid tegen het KCW zou zijn. Zoals Cees II bij de opening al stelde, gaat overbodig DLO-personeel LUW-taken overnemen, vooral de onderwijstaken die Cees III vier jaar geleden zo bondig heeft geformuleerd. Wat denk je dat de uitkomst zal zijn van jouw suggestie een LUW-enquete over het KCW te houden? Nee, we duwen het KCW met Kerstmis tegelijk met het kerstpakket door de LUW-strot als gezond voedsel. Wel vind ik het een goed idee om kwartetkaarten te laten ontwerpen waarop instituten en personeel zijn vermeld die DLU moeten
  Cees V, je weet niet welk een fantastisch uitzicht ik hier heb. Ik kan uren naar buiten kijken en dan zie ik al die DLO- en LUW-gebouwen die ik straks in het KCW mag onderbrengen. Helaas zal een aantal gesloten moeten worden, maar de projectontwikkelaars bieden enorme bedragen, omdat die industriele directeuren hier een huis van minstens een miljoen willen kopen. Opties, begrijp je?
  Vandaag zag ik ineens het Biotechnion en kreeg een enorm idee voor een nieuwe saus voor de Chinese keuken: gerecyclede varkensspekzwoerdjes met genetisch gemodificeerde bospestbessen. Aangezien ik ben begonnen met een LOI-cursus muziek had ik meteen de naam: Porkie en Bes. Peking gebeld waar het partijcongres net was afgelopen en de rechten aan minister Pangpong Ping van toptechnologie verkocht. Zijn voorganger is sinds een week spoorloos. KCW en TTI staan voor klantgerichtheid
  Rest mij een opmerking onder intimi. Je schreef: KCW staat voor: als wij zeggen dat het goed is, koppen dicht en vreten Dat zei ik niet; ik zei: Als wij zeggen... Besef dat ik sinds 1 september spreek in de pluralis majestatis
  Cees V, tot kwartetten, dan bespreken we het ontwerp van de kaarten
  Cees I,
  Akademi kus