Nieuws - 18 september 1997

Podium

Podium

Podium
Mycorrhiza
Het WUB van 4 september citeert op de voorpagina het rapport van de commissie-Verhoeff over reorganisatie bij de Teeltwetenschappen. Daarin staat dat het mycorrhiza-onderzoek bij Ecologische landbouw in samenwerking met de bodembiologen had moeten plaatsvinden. Het betreft hier het promotie-onderzoek van een aio. Kennelijk is de commissie er niet van op de hoogte geweest dat dit onderzoek vanaf het begin wordt begeleid door collega Goewie en mij gezamenlijk. Waarvan acte
Eco loog
Op vrijdag 05-09 werd de radioluisteraar een tijd lang via de VPRO geindoctrineerd, op zondagochtend 07-09 hetzelfde bij de VARA; op dinsdag 09-09 indoctrinatie in de NRC en op 11-09 kritiekloos in het WUB. Ik protesteer tegen het plegen van een karaktermoord met behulp van eco-landbouwgif. Bescherm bijen en bloemen, vernietig de mens!
De vakgroep Ecologische Landbouw is de enige in Nederland en dus de beste. Dat betekent niet dat ze goed zijn. Als dat in een rapport wordt openbaar gemaakt, dan wordt eenieder die iets of niets met deze zaak te maken heeft, zwart gemaakt met leugens en verdachtmakingen. Een bekende uiting van holistische opvattingen in de alternatieve landbouw- en patientencircuits. Alles is zo ingewikkeld en moeilijk dat het alleen door uitverkoren ingewijden is te begrijpen; kritiek door analytici wordt niet geaccepteerd en als irrelevant terzijde geschoven. Volgens dr. De Jonge (WUB nr. 27) - die zelfs heeft gepubliceerd(!) - ontbeert de holist door de complexiteit het publicatietrucje van de disciplinair gerichte vakken: het eerste artikel is moeilijk, de rest volgt vanzelf. Resultaat: om papier te besparen het ecologisch zwijgen. Terwijl het toch zo eenvoudig is: gewoon publiceren wat onze voorouders honderd jaar geleden wisten. Toen ik haar voor de VPRO hoorde, dacht ik: Een zielepoot; na de uitspraken in het WUB: Geouwehoer De Jonge. Conclusie: onmiddellijk DLU
Volgens het NRC-artikel legt Goewie de schuld bij de Moleculaire wetenschappen. Als Goewie op 12-09 de moed heeft kunnen opbrengen om iets moleculairs op te steken bij de afscheidsrede van Van Kammen, dan heeft hij geleerd dat in die vakgroep door een medewerker meer aan internationaal hooggewaardeerd onderzoek op het gebied van de duurzame landbouw is verricht dan door de hele vakgroep (negen personen) Ecologische landbouw tezamen. Ook het internationaal hooggewaardeerde LUW-onderzoek over alternatieve bestrijdingsmiddelen komt niet uit Goewies vakgroep. Het afmaken van de boodschapper van het slechte nieuws, een bekend gegeven in de klassieke drama's, gaat hem goed af. Zijn gram richt zich op de voorzitter van de doorlichtingscommissie, prof. Koen Verhoeff. Als het niet aan de viool ligt, ligt het aan de strijkstok, maar nooit aan de violist. Volgens de NRC beschikt Goewie over sterke aanwijzingen dat de rapportage van Verhoeff c.s. berust over vooroordelen over zijn leerstoel. Vooruit Goewie, publiceer deze aanwijzingen eens in het WUB. Hetzelfde zou van mij worden gevraagd indien ik zou beweren over aanwijzingen te beschikken dat Goewie een zwetsende leerstoelhouder is. Ik ken Verhoeff vele jaren als een hoogst integer mens, die zich in beleidsfuncties pas uit nadat hij zich volledig op de hoogte heeft gesteld. Ik ben er zeker van dat dit ook het geval is met het veel-bekritiseerde rapport. Goewie, ik herhaal wat ik eerder heb geschreven: De belastingbetaler is niet verantwoordelijk voor de hypotheken van de zwakke wetenschapper. Dus leer er wat van, anders wordt het: Nou adie, Goewie
Help me!
Someone stole my notebook (TRUST DX 2/66 486) on the 10th or 11th of September at my work at the DLO-Staringcentrum. In the PC there were 4 years of essential data for my work. I have no copy or back up of it. This means I have lost 4 years of work and I can't even go on with my job if I do not have that data
Please, I am ready to buy the PC (if the data are still in it) or at least let me have back everything that is on the hard disk
I will not inform anyone. I am desperate! You can contact me at work: Staringcentrum, 474762 (e-mail tedeschisc.dlo.nl) or at my address: Haarweg 47, 411827