Nieuws - 30 januari 1997

Podium

Podium

Podium
Mensen praten
Het berichtje over de metamorfose van het WUB d.d. 9-1-90 rechtsonderaan op de voorpagina heeft ons voor wat betreft de rubriek Mensen praten onaangenaam getroffen
Als rubriek met de langste traditie zijn wij duidelijk niet de enigen die deze rubriek waarderen. Het is namelijk de enige plaats in het WUB waar ondersteunend personeel aan bod komt, waar de achtergronden van de mensen achter hun functie worden belicht en begrip wordt gevraagd voor hun specifieke werksituaties. Daarom vinden wij de naamswijziging in Mensenwerk een perfect gekozen titel
Echter, de verandering die in de vorm heeft plaatsgevonden vinden wij nogal schokkend. De toch al zo geringe plaats die het ondersteunend personeel in het WUB krijgt toegemeten (vergelijk dit eens met het percentage ondersteunend personeel in de universiteitsraad!) is nu helemaal tot een minimum gedegradeerd. De foto neemt meer ruimte in beslag dan de tekst en met zo weinig tekst is het wel erg moeilijk om een functionaris echt goed uit de verf te laten komen. Wat wij dus graag zouden zien is meer ruimte beschikbaar stellen voor het ondersteunend personeel en de verhouding hoeveelheid tekst en formaat foto grondig herzien
Einstein een Amerikaan?
Zaterdag werd opnieuw in De Volkskrant geschreven over het streven van sommige Nederlandse universiteiten Harvard University (VS) te evenaren. Holland goz Harvard
Blijkbaar moet het voor velen een onvoorstelbaar genoegen zijn een poosje op Harvard University te studeren. Wat mij daar in Boston opvalt is dat Harvard een echte universiteit is. Studenten discussieren over de kwaliteit van het onderwijs, onderzoekers verklaren het belang van hun werk en van hun vakgebied en de universiteit worstelt met haar rol in de maatschappij. En onlangs nog genoten studenten van een wintervakantie en demonstreerden parttime werknemers voor een betere rechtspositie
Een verschil met Nederlandse universiteiten is dat Harvard zich bevindt in een andere omgeving. In het machtigste land ter wereld, in de rijkste economie en in het grootste taalgebied. En omgeven door een enthousiast parochialisme. Dit resulteert in een omvangrijk potentieel aan slimme studenten met geld. En in een groep alumni die wat over heeft voor de oude school. Zo schonk Bill Gates laatst veertig miljoen dollar om de informatietechnologie in het onderwijs wat op te peppen. Waar wil men hier aan beginnen?
De Verenigde Staten zijn een relatief jong land. Veel baanbrekend wetenschappelijk onderzoek is en wordt gedaan door emigranten uit Europa en spannende technologie is er uit voorgekomen. Het oorspronggebied van dit alles, om maar eens een genetisch-biologische actuele biodiversiteitsterm te gebruiken, ligt in midden-Europa, waar denkers, onderzoekers, schrijvers en componisten zo'n tweehonderd jaar geleden de fundering hebben gelegd voor het cultureel en wetenschappelijke niveau van vandaag. Kortom, meer nog dan evenaren ligt terugkruisen voor de hand
In Wageningen weten we daar meer van
WUB over milieuzorg
Hierbij reageren we op het artikel Raad vernietigend over milieuzorg, in het WUB van 9 januari. De indruk die de lezer door dit artikel van het bedrijfsintern milieuzorgsysteem (Bims) van de LUW krijgt is niet juist. Er wordt gesuggereerd dat er tot nu toe nauwelijks iets is bereikt en dat daar nu eens verandering in moet komen. Wij vinden als onafhankelijk milieuplatform dat er wel degelijk dingen bereikt zijn en dat er aan heel wat dingen gewerkt wordt. Een aantal voorbeelden
De themagroep Milieu Gebouwen Terreinen en Vervoer (MGTEV) heeft het vervoerplan geimplementeerd. Medewerkers krijgen diensten aangeboden zoals ticketprinters, korting door een grootgebruikcontract met NS en de fietspromotieactie
Een werkgroep van de themagroep Emissiepreventie is in juli 1996 begonnen met een papierbesparingsactie die streeft naar een besparing van vijftien procent ten opzichte van 1995. Deze actie duurt een jaar; binnenkort worden de eerste resultaten bekend. Ook wordt in dit kader oud papier ingezameld en is kringlooppapier ingevoerd
De commissie Bims-Biotechnion heeft het handboek Arbeidsomstandigheden en milieu - Biotechnion opgesteld. Dit bevat voorschriften en informatie om de arbeidsomstandigheden en de zorg voor het milieu te verbeteren. Het handboek kan ook geschikt worden gemaakt voor andere (eenheden van) gebouwen
Verder zijn er mensen bezig met vervanging van stookketels om de CO2-uitstoot te verminderen. Er wordt gewerkt aan de sanering van CFK-installaties. Er wordt een groot Bims Informatie Systeem opgezet om efficiente informatievoorziening mogelijk te maken en ga zo maar door
Er zijn echter ook knelpunten. De verantwoordelijkheden en bevoegdheden moeten geregeld worden. Nu de structuur van de LUW gaat veranderen is dit het moment om ook de taak van de departementsbesturen met betrekking tot de milieuzorg te bepalen. De Progressieve Studenten Fractie heeft dit bij het college van bestuur onder de aandacht gebracht. Ondanks de problemen mag duidelijk zijn dat veel mensen, vaak naast hun normale werkzaamheden, heel wat tijd in Bims steken en resultaten boeken. Dat er problemen zijn die met hulp van het college opgelost moeten worden, betekent niet dat het nodig is zo vernietigend over de hele Bims te schrijven. Misschien zou het WUB eens wat meer aandacht kunnen besteden aan de, misschien wat minder spectaculaire, positieve berichten van Bims
Namens het Universitair Milieu Platform Wageningen
TAP of OBP
Bert Wennekes, geheel met je eens! Ik heb ook nooit begrepen waar die afkorting OBP vandaan komt. Het is zelfs zo erg met mij gesteld dat ik de afkorting absoluut niet kan onthouden! Tijdens mijn retourtjes Ede-Wageningen probeer ik krampachtig de inhoud van die afkorting vast te houden. Tot op een dag..
Ik stal mijn fiets in de kelder van het Biotechnion en neurie de inhoud van die lettercombinatie: Ondersteunings Behoevend Personeel. Nou, dat heb ik toch maar mooi onthouden in dat halve uurtje fietsen!
Ik loop de kelder uit, maar sta uiterst geschrokken stil en besef ineens dat ik de betekenis van de lettercombinatie totaal omgekeerd heb: Ondersteunings Behoevend Personeel: dat is het WP
Wat heb ik gedaan!?
Je hebt geheel gelijk, TAP is veel duidelijker en scherper, alleen heeft deze lettercombinatie waarschijnlijk geen imago
Maar een troost: ook wetenschappelijke instellingen hebben een cyclus (hoewel ze grotendeels door mannen bestierd worden), denk maar aan het dempen en weer openbreken van de grachten. Ook een besluit van mannen. Je meevoelende obper of tapper