Nieuws - 7 augustus 1996

Podium

Podium

Podium
Toekomstig Kenniscentrum Wageningen?
In de NRC van 28 juni las ik dat er in de komende week in Wageningen een congres zou zijn met als thema Perspectives on Animal Consciousness. Daar wilde ik meer over weten, ik zit per slot van rekening in het plaatselijk bestuur van de Dierenbescherming en ik wil de proceedings bestellen
Gebeld naar de LUW-afdeling Voorlichting. Mevrouw A: Dat klopt, aanstaande donderdag en vrijdag, maar voor informatie moet u bij het IAC zijn, daar wordt dat congres gehouden. Ik bel het WICC-IAC. Mevrouw B: Dat weet ik niet, we hebben wel zalen verhuurd op die dagen, maar ik kan u niet zeggen wat voor congres, we houden ons alleen met de zaalverhuur bezig. Nu ben ik wel een beetje bekend met het IAC en als ik de halve tent afbel kom ik er wel achter, maar daar had ik nou geen zin in
Terug naar mevrouw A. Het IAC zegt me niet te kunnen inlichten. Mevrouw A: Dat is vreemd, probeert u dan de vakgroep Filosofie, die zijn erbij betrokken. Eerst bel ik mevrouw B weer op: Voorlichting LUW zegt dat dat congres wel bij u wordt gehouden. Mevrouw B: Ja dat kan, maar dat kan ik niet zien, ik zei u al, we zijn er alleen voor de zaalverhuur. Ik bel de vakgroep Filosofie. Mevrouw C: Dat klopt, maar voor informatie moet u bij mevrouw D zijn. Ze geeft me het telefoonnummer. In den Haag? Ja, maar ik moet u waarschuwen dat mevrouw D als ze het druk heeft niet opneemt.
Mevrouw D heeft het druk of ze is er niet. Dan maar meneer E van het IAC bellen, als veeteeltman zal hij er wel iets van weten. Meneer E geeft geen gehoor. Wat nu? Ik kijk in de NRC: een meneer F, etholoog van Spelderholt, wordt genoemd. Maar welk Spelderholt? Ik kies voor Lelystad. Is voortdurend in gesprek, daar ga ik niet aan beginnen. Dan de vakgroep Veehouderij van de LUW sectie Ethologie maar eens proberen, ik vraag naar etholoog dr G. Die is er niet en ik word doorverbonden met etholoog dr H: Een congres? Daar weet ik niets van. Hoe kan dat nou, uw vakgroep weet niet dat er een congres over diergedrag is in Wageningen? Neen, hij weet van niets, zal het eens nazoeken. Dat stemt tot nadenken: of de hele vakgroep weet van niets, of de interne communicatie is zodanig dat dr H. van niets weet. En etholoog F van Spelderholt is erbij betrokken maar de communicatie tussen die ethologen van Spelderholt en de vakgroep lijkt ook niet optimaal, om het zacht uit te drukken. Ik vertel dr H dat ik meneer F heb geprobeerd te bereiken. O, maar die zit in Beekbergen.
Aha, Spelderholt Beekbergen gebeld. Meneer F is vandaag niet aanwezig, maar ik krijg meneer I: Dat congres is al geweest, maar ik weet niet of het het congres is dat u bedoelt, ik zal het nakijken en u terugbellen. U bent van de Dierenbescherming? Maar dan moet u meneer J van hun hoofdbureau bellen, die was bij dat congres betrokken. Meneer J is er niet, maar ik word verbonden met mevrouw K: Ja hoor, dat congres is deze week en ik ga erheen. Maar ik ben maar deelnemer, voor informatie moet u bij meneer L zijn van de universiteit van Leiden.
Ik bel meneer L: verdomd, hij is er en hij geeft me alle informatie die ik wil hebben. Ik mag bij hem de proceedings bestellen die in het najaar zullen uitkomen! Meneer I van Spelderholt belt terug en meldt bijna juichend dat er begin juni een pluimveecongres is geweest. Neen, dat is niet wat ik bedoel maar ik ben er inmiddels achter via de Dierenbescherming. Dan heb ik u toch op weg geholpen, constateert meneer I met voldoening. Ik bel dr H van de vakgroep Zootechniek terug en meld hem dat ik er uit ben gekomen. Wilt u dat adres in Leiden? Neen, dr H wil nu zelf het IAC bellen en kijken wat hij zal ervaren
Daar krijg ik een late ingeving: stomkop, ik had in het WUB moeten kijken waarop ik geabonneerd ben. En ja hoor: WUB van 26 juni, bladzijde 11. Titel, data en plaats van congres, Inlichtingen: 0317-490133. Dat is het nummer van het WICC-IAC dat ik aan het begin van mijn zoektocht had gebeld! Met andere woorden: of ik het WUB ingekeken had of niet, het zou niets hebben uitgemaakt! Ik zijg, na een halve ochtend bellen, terug in mijn stoel en besluit dat ik op zeer korte termijn een kop koffie en een sigaartje nodig heb
De volgende dag bel ik dr H weer op: hoe is hij gevaren? Nou, ik kreeg bij het IAC eerst iemand die zei het niet te weten en toen een ander die bevestigde dat het congres er was. Dat was dus niet zo goed georganiseerd. Maar uw vakgroep wist er niets van? Jawel, twee mensen van de vakgroep hebben zich opgegeven, maar ze hadden geen documenten ontvangen. Maar die hebben het kennelijk niet aan u doorgegeven? Nee. Dat klopt dus ook niet zo erg, besluit ik. We nemen wat lacherig afscheid van elkaar
Werken op Unifarm
Ik werk een poos op Unifarm
Ik heb nu ook een tweede begeleidster
En ik kan er goed mee praten
Ook vinden ze het nog steeds leuk als ik er kom
Als ik kom dan denken ze vaak dat er nog geen koffie is gezet
Ze kunnen mij ook niet missen in 't verband met de lekkere koffie
Ze zeggen ook tegen mij dat ik niet zo alles moet laten glimmen
Soms als ik er ben heb ik grote schik
Ook hou ik de planten van John, Herman, Els bij
Ik blijf er lekker werken
Ik heb het er goed naar mijn zin