Nieuws - 19 juni 1997

Podium

Podium

Podium
Stress
Eerst een artikel gelezen over onderzoek naar stress bij landbouwhuisdieren in het WUB van 5 juni, daarna beelden gezien bij het journaal (12 juni) over de toestand in overvolle varkensstallen. Gelukkig voor mijn huisgenoten dat ze er op dat moment niet waren, anders was ik hen wellicht aangevlogen. Net als de middelgewicht-varkens die zich in hun uitzichtloze situatie aan elkaar vergrijpen. Omnivoren zijn ze, dus varkensvlees lusten ze ook. Voor menig veehouder is de angst zo groot dat de staldeuren de hele dag gesloten blijven. Varkens kunnen zo agressief zijn. Maar gelukkig is er onze Landbouwuniversiteit. Daar weten ze de oplossing voor dit soort problemen. Je gaat gewoon selecteren op passieve varkens. Hun grote mate van inschikkelijkheid gecombineerd met nutteloze bewegingen is uiterst functioneel in onze geavanceerde dierhuisvestingsystemen. Voor de dieren een prima oplossing om de situatie door te komen, aldus een etholoog. Tot mijn grote verbazing wordt aan dit soort onderzoek nog steeds grof geld besteed
Wellicht ook een idee voor democratische systemen (als onze universiteit) die liever niet zo democratisch meer willen zijn. Zo lastig, die mensen die er andere ideeen op na houden. Wat meer passief gedrag bij werknemers in combinatie met het verbeteren van de genetische resistentie tegen stress en ziekte kan zowel een oplossing bieden aan gecompliceerde bezuinigingsprocessen als de ziektekosten omlaag brengen. Twee vliegen in een klap. Wie kan het onderzoek hiernaar financieren?
We kunnen natuurlijk eens logisch gaan nadenken met z'n allen, en een beetje meevoelen met al het andere dat op deze planeet rondscharrelt. Maar voor respect zijn maar weinig landbouwgelden beschikbaar, helaas
Duurste universiteit
Het hoofdartikel van WUB nr. 19 (12 juni) suggereert dat de LUW-student flink te pakken wordt genomen als hij instellingscollegegeld moet gaan betalen. De werkelijkheid is anders
De LUW hanteert een drietal tarieven, waarvan het laagste identiek is aan het wettelijke collegegeld (2.575 gulden per 1 september 1997); het middentarief komt overeen met het vroegere auditorentarief en bedraagt 3.475 gulden; het hoogste tarief tenslotte is inderdaad 8.000 gulden
Iedereen die tussen de nul en twaalf maanden studiefinancieringsrechten heeft, betaalt het equivalent van het wettelijke tarief. Dat is lager dan bij veel andere universiteiten het geval is. Is de studie na genoemde periode nog niet voltooid, dan valt men in het middentarief, bij bijzondere omstandigheden is sprake van financiele compensatie van het verschil tussen beide tarieven uit het afstudeerfonds. Alleen wanneer er geen erkende oorzaken zijn voor de opgelopen studievertraging, dan wordt 8.000 gulden in rekening gebracht, overigens pas per september 1998
Mail
In het bericht Bureaumedewerkers PenB mogen niet meer met WUB praten (WUB nr. 17), staat een storende fout. Aanleiding voor het bericht was een e-mail aan medewerkers met het verzoek niet meer in het WUB hun mening te geven. Ik heb duidelijk aangegeven aan de verslaggever dat de verstuurde mail niet bekend is bij de dienstcommissie en derhalve niet in een vergadering van de dienstcommissie aan de orde is geweest