Nieuws - 15 mei 1997

Podium

Podium

Podium
Spotprent
In het WUB van 24 april staat op de achterpagina een spotprent, drie houten kruisen met twee varkens en een kat eraan gekruisigd. In het kader van de varkenspestepidemie van de afgelopen tijd en de genomen overheidsmaatregelen spreekt de prent boekdelen. Tevens is de verwijzing naar de kruisiging van de Here Jezus Christus, de Zoon van God, die stierf tot vergeving van onze zonden aan het kruis, heel duidelijk. Deze twee zaken staan totaal niet in verhouding met elkaar en kunnen niet met elkaar vergeleken worden. Bovendien, waarom moet er altijd gespot worden met de bijbelse boodschap, die voor mij zoveel betekent? Degenen die vloeken, degenen die spotten met de kruisiging van Christus, degenen die het geloof in God nog geen moment serieus kunnen nemen, tonen daarmee aan geen enkele respect te hebben voor mijn levensovertuiging. Voor mij maakt deze geschiedenis een essentieel deel van het dagelijkse leven uit. Een dergelijke spotprent is heel kwetsend en vind ik getuigen van - op z'n zachts gezegd - weinig manieren; ik denk overigens dat ik niet de enige ben die dat zo ervaart
Strip
Het moet voor u een geruststellende wetenschap zijn dat christenen niet met stenen en andere rare dingen gaan gooien als ze beledigd of belachelijk gemaakt worden. Dat maakt het natuurlijk erg gemakkelijk om zo nu en dan in een artikel deze bevolkingsgroep, die zowaar ook nog studeert, eens flink te beledigen. Een uitstekend voorbeeld hiervan is het plaatsen van de strip op de achterzijde van het WUB van 24 april. Deze walgelijke parafrase op de kruisdood van de Heere Jezus gaat werkelijk veel te ver. U heeft met deze strip de Heere Jezus en daarmee vele mensen, waaronder ondergetekenden, op het hart getrapt. Wij vragen u daarom om een rectificatie en verontschuldiging (en zeker niet om een herhaling) hiervan
Blasfemie
Het is weer zover. Illustrator Henk van Ruitenbeek moet en zal spotten met zaken die christenen heilig zijn. Telefonisch contact over een vorige illustratie sterkt mij in deze veronderstelling. Na enkele geruchtmakende - en door de Reclame Code Commissie afgewezen - reclame-uitingen, moet Van Ruitenbeek met een minstens even blasfemische illustratie uitkomen. De al van weinig creativiteit getuigende illustraties op de laatste pagina van het WUB zijn hiermee naar een bedroevend laag peil teruggelopen
Veiligheidshalve heeft Van Ruitenbeek de dieren niet aan een kruis genageld, maar aan een T. Zo is hij bij voorbaat ingedekt. Van Ruitenbeek kan nu met het onschuldigste gezicht van de wereld zeggen dat hij niet heeft willen provoceren. De intentie van de tekenaar is echter zonneklaar. Helaas
Naschrift
De kruisiging heb ik opgevoerd als metafoor voor de vervolging en het lijden van Onze Medeschepselen, waar wij, in onze christelijke cultuur, ons erg weinig aan gelegen laten liggen
Onbeschoft
29 April 1997; 8.45 uur. De eerste ambtenaren komen wazig het LUW-hoofdgebouw binnen in een poging de dag voor Koninginnedag zinvol te besteden. Tegelijk met hen komt een aantal figuren binnen dat daar op dat vroege uur niet thuis hoort. Even later blijkt dit binnenkomen een doel te hebben, als collega Koeman en echtgenote verschijnen. Dit gezelschap wordt om 8.57 uur door de wnd. secretaris naar een zaal met zeer comfortabele stoelen geleid. Maar zoals we aan de LUW gewend zijn: er is een tekort aan stoelen. Ik kan er niet achter komen of ze zijn wegbezuinigd. Maar ze zitten geweldig. Uitgekiend voor lange universiteitsraad- en straks medezeggenschapsraad-vergaderingen. Op deze stoelen kun je eindeloos doorleuteren. In tegenstelling tot leerstoelen. Deze bijeenkomst heeft iets met een leerstoel te maken en wel met de leerstoel Toxicologie. De leerstoelhouder is met zijn vrouw achter een grote tafel gaan zitten. De rest heeft zich zittend of staand informeel daar omheen geschikt
Om 9 uur wordt duidelijk dat het onderwijs van de LUW in blokken wordt ingedeeld. Want de aanwezigen worden voor het blok gezet: er gebeurt niets. Enkelen begeven zich naar het eind van de zaal om een kop koffie en een giftig-oranje (ter ere van Toxicologie?) gekleurd taartje te halen. Om 9.10 uur zegt een van de aanwezigen dat het vliegtuig van de rector waarschijnlijk te laat is geland en dat hij onderweg is. Hij heeft gelijk, want drie minuten later komen drie heren de zaal binnen. Mijn eerste reactie is: hebben wij een nieuwe rector? Ik ken de figuur niet die de ambtsketen draagt. Het blijkt de nieuwe burgemeester, namens HM belast met de prijsuitreiking. De nieuwe burgemeester was waarschijnlijk niet door de twee andere binnenkomenden op de hoogte gesteld van het afschaffen van het academisch kwartiertje. In agrarische termen: Quod licet jovi non licet bovi
Uit de eerste woorden die de burgemeester uitspreekt, blijkt dat dit voor hem een baaldag is. Wageningen ligt aan de Hades en de rivier moet door hem nu worden overgezwommen. Ondanks dat hakkelen tijdens het uitspreken van enige aan wetenschap verwante woorden begrijpen wij dat Jan Koeman tot ridder is benoemd. Alle aanwezigen zijn het daar, gezien de lengte en kracht van het applaus na het opspelden van de orde, volledig mee eens. Zij kennen en waarderen zijn grote verdiensten
Helaas zijn die nog niet doorgedrongen tot het college van bestuur. Want na het applaus geven de twee collegeleden Koeman een slap handje en wegwezen. Er kan geen in-drie-zinnen publiekelijk uitgesproken felicitatie vanaf. Een teken van hun grote betrokkenheid bij de wetenschappelijke uitverkoop van deze instelling. Na afloop is dit onbeschofte collegegedrag het gesprek. Er wordt zelfs de vraag gesteld of dat ene lid dat in september aanblijft ook maar niet tegelijkertijd moet worden opgedoekt. Maar ik moet hier, een fundamenteel begrip hebbend voor extreme uitspraken, toch een woord ter verdediging van het college van bestuur laten vallen. Wij dienen goed te begrijpen dat Koeman geen industrieel is, dus onbelangrijk is voor de LUW. En als we blijven doormekkeren volgend jaar geen prijsuitreiking aan (een) excellente wetenschapper(s) in het hoofdgebouw, maar tegelijk met het klootjesvolk in het stadhuis. U bent gewaarschuwd!