Nieuws - 23 februari 1995

Platteland verstedelijkt

Platteland verstedelijkt

De sector landbouw is op het platteland niet de grootste investeerder, hoewel tweederde van het grondgebruik een agrarisch karakter heeft. De sector overige bedrijvigheid met onder andere garagebedrijven, banken en groothandelsbedrijven, is met negen miljard de grootste investeerder. Dit concluderen drs F.J. Sijtsma en drs D. Strijker van de faculteit der Economische Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen in een onderzoek dat zij in opdracht van de Rijksplanologische Dienst hebben uitgevoerd.

De wetenschappers baseren zich op de periode 1989-1991. De totale investeringen in geheel Nederland bedragen gemiddeld 109 miljard gulden per jaar. Hiervan wordt in totaal 27 miljard op het platteland geinvesteerd. De sector wonen evenaart qua investeringen de landbouw, beide goed voor 6 miljard gulden per jaar. Volgens Sijtsma en Strijker geven de resultaten aan hoe stedelijk het Nederlandse platteland in feite geworden is.