Nieuws - 23 november 1995

Platteland behoeft gedecideerde overheid

Platteland behoeft gedecideerde overheid

Er woedt een koude oorlog op het platteland. Natuurbeschermers, boeren, milieu-activisten, overheden en stedelingen betwisten elkaar de ruimte en slaan elkaar om de oren met een zeer modern wapenarsenaal: restrictief beleid, milieuvergunningen, relatienotagebieden, vliegende hectares en ecologische en agrarische hoofdstructuren. Dit stelde prof. dr H.J.M. Goverde in zijn intreerede op donderdag 23 november. Goverde is voor vijf jaar benoemd tot bijzonder hoogleraar in de politicologie voor landbouw- en milieuvraagstukken.

Er is op dit moment geen sprake meer van dat iemand op het platteland de macht heeft. Nadat de macht van het groene front langzaam is afgebrokkeld, is er geen duidelijk beeld meer van de machtsverhoudingen op het platteland. Want behalve de landbouwers en natuurbeschermers zijn er nu de recreanten en buitenwoners bijgekomen. Steeds ontstaan nieuwe machtsrelaties, vervallen andere machtsverhoudingen, worden allianties gesloten die vervolgens weer breken. Onder het banier van plattelandsvernieuwing wordt gepoogd vrede te stichten.

Maar die vrede zal er niet komen als de overheid alleen maar met randvoorwaarden bezig is. De verschillende machten hebben een intervenierende, gedecideerd optredende overheid nodig. Een overheid die zonodig de teugels van het veranderingsproces op het platteland in de hand zal nemen.